Comparteix:

Estructura del CCD


El CCD s’articula en base a una estructura molt reduïda que pretén oferir una resposta àgil i adequada a les iniciatives solidàries plantejades dins la comunitat de la UPC i a les que neixen a partir d’altres actors socials del nostre entorn o de països del sud, mantenint la premissa de minimitzar les despeses de funcionament.

La presa de decisions s’organitza a partir d’un Consell integrat per tres membres nats i per sis membres electes, que són nomenats pel Consell de Govern de la UPC. Formen part d’aquest Consell membres dels diversos col·lectius de la comunitat universitària –estudiants, professorat i personal d’administració i serveis–, juntament amb altres persones de la UPC que acrediten una experiència significativa en l’àmbit de la cooperació i que actuen com a assessors. L’estructura de direcció i gestió complementària està conformada pel president, el nivell de direcció, el coordinador i tres tècniques de suport.

Durant el curs 2014-2015 han format part de l’equip del CCD i del Consell del CCD:

President: Joan Torres i Carol
Director: Josep Casanovas García
Directora Acadèmica: Eva Vidal López

Consell CCD:
Xavier Álvarez del Castillo
Gabriel Bugeda Castelltort
Sandra Bestraten Castells
Lucila Candela Lledó
Lisandro Castillo Bocaletti
Joan Cortadellas Àngel
Jordi García Almiñana
Daniel López Codina
Pedro Lorenzo Gálligo
Helena Martínez Piñeiro
Xavier Muñoz López
Jordi Morató Farreras
Leandro Navarro Moldes
Agustí Pérez Foguet
Joan Puigdomènech Franquesa
Verònica Renom
Eduard Cabruja
Àlex Riba Civil
Enric Velo Garcia

Coordinador:
Xavier Ortega Roig

Equip tècnic:
Montse Liesa Moya
Emiliana Marqués Soriano
Eva Vendrell Sarroca


Tot el treball associat al programa de cooperació i solidaritat de la UPC és possible gràcies a disposar d’una amplia base de voluntariat entre la comunitat universitària, així com per la plena complicitat i suport dels serveis generals de la UPC, que col·laboren en tots els processos associats a l’organització i a la gestió dels programes.

A més a més, la capacitat d’acció del CCD es completa gràcies a la col·laboració de becaris vinculats a programes concrets. Durant aquest curs ha col·laborat en tasques de recolzament a projectes i en general a les activitats del CCD Júlia Valldolitx Tarrés, estudiant de l'ETSAB. Alejandro Montero (estudiant de la FIB) ha col·laborat amb el programa REUTILITZA.

D’altra banda, en la convocatòria d’ajuts del CCD 2014 es contemplava excepcionalment la possibilitat d’incloure en la sol·licitud un ajut econòmic de suport a la recerca i a activitats docents i, en la resolució, van ser aprovades les beques següents: