Vés al contingut (premeu Retorn)

Aigua i sanejament a Hondures (2015-O034)

Sou a: Inici / Cooperació / Projectes 2015 / Aigua i sanejament a Hondures (2015-O034)

Aigua i sanejament a Hondures (2015-O034)

Implementació de sistemes d'informació i construcció de capacitats en aigua i sanejament al Departament El Paraiso (Hondures) (2015-O034)


Lloc de realització

Municipalitat de Trojes, Departament de El Paraíso. Hondures.


Socis locals

- Agua Pura Para el Mundo (http://purewaterfortheworld.org)

- Sistema Autónomo Nacional de Agua y Alcantarillados, SANAA (http://www.sanaa.hn)

- Para Todos Por Siempre, PTPS (https://es-es.facebook.com/ptpshn)


Participants de la UPC

David Requejo Castro, estudiant de màster  - ETSECCPB

Helena Grau Huguet, estudiant de màster - IS.UPC

Dates de realització

De febrer 2015 a gener 2016.


o034-1
Context del projecte


El sector d'Aigua Potable i Sanejament (APS) d'Hondures està vivint un procés de profund canvi per les seves polítiques de descentralització, en les quals s'estableix la transferència ordenada dels serveis d'APS a les Municipalitats.

Per poder dur a terme una correcta planificació, gestió i control es considera essencial l'existència d'un flux d'informació entre els diferents actors del sector per tal de dirigir els seus esforços i objectius en una mateixa direcció. A més, es creu que promoure l'ús d'una eina comuna facilitarà el maneig d'aquesta informació, permetent una millora en l'assistència tècnica i evitant buits i duplicació en la planificació d'inversions.

Aquest projecte s'ha centrat en la implementació d'aquesta eina comú, sota el nom de SIASAR (Sistema d'Informació d'Aigua i Sanejament Rural).

Objectius


- Objectiu general: Incrementar l'accés de la població rural hondurenya a serveis segurs i sostenibles d'aigua, sanejament i higiene en base a la informació exclusivament sectorial, adequada a contextos locals, actualitzada i harmonitzada amb els criteris internacionals post-2015.
- Objectius específics: Desenvolupar les capacitats dels governs locals i central per al maneig, adaptació i utilització del sistema d'informació oficial nacional emprat per a la planificació sectorial d'aigua, sanejament i higiene rural a Hondures.

Activitats realitzades


- FASE DE DISSENY: i) Reunions amb els diferents actors del projecte per mitjà de videoconferències; ii) Estudi i aprofundiment en la metodologia SIASAR per a la seva adaptació a escala municipal; iii) Elaboració de protocols de mostreig.
- FASE D'EXECUCIÓ: iv) Anàlisi d'institucionalització de l'eina SIASAR a la municipalitat de Trojes; v) Anàlisi sectorial de la situació actual i elaboració d'informes que facilitin la presa de decisions; vi) Anàlisi per intervenir en el context rural dispers; vii) Celebració de tallers i sessions formatives; viii) Celebració de taules sectorials de discussió i presa de decisions; ix) Difusió de resultats en esdeveniments nacionals.
- FASE DE SEGUIMENT: x) Reunions de seguiment per videoconferència amb els diferents actors involucrats en el sector.

 

 

Resultats

i) Identificades i recolzades les responsabilitats i necessitats dels diferents actors involucrats en el sector; ii) Obtinguda una línia base de treball sectorial; iii) Millorada la formació tècnica dels diferents actors del sector per a l'adaptació del sistema nacional d'informació a escala municipal; iv) Millorada la formació tècnica de monitorització i mesurament de l'accés a l'aigua i sanejament en base als criteris del dret humà a l'aigua i sanejament (disponibilitat, accessibilitat física, qualitat, assequibilitat i acceptabilitat); v) Identificats i recolzats els processos de presa de decisions en què intervinguin actors locals; vi) Provada la idoneïtat de la nova metodologia proposada, que millora la fiabilitat de la informació aixecada i l'acceptació de l'eina per part de la societat; vii) consensuades les línies de cooperació de la UPC amb les entitats participants.

Perspectives de continuïtat


Aquest projecte ha representat l'inici d'una col·laboració entre diverses parts (Agua Pura Para el Mundo,Para Todos Por Siempre, Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados, Universitat Politècnica de Catalunya) en el marc d'una iniciativa conjunta de diversos governs (SIASAR) que pretén millorar la gestió, planificació i monitorització en el sector Aigua i Sanejament.

A partir d'aquest primer projecte conjunt entre totes les parts esmentades, s'han establert les bases per a futures col·laboracions en l'aixecament d'informació i en el manteniment i millora de la metodologia. Les valoracions obtingudes com a fruit del treball realitzat i els resultats obtinguts deixen constància de la voluntat d'aquesta col·laboració futura.

Valoració personal


David: Siempre he pensado que la mejor manera de aprender es involucrándose al máximo en el contexto en el que se pretende adquirir los conocimientos. La participación en este proyecto de colaboración me ha permitido conocer la realidad y ampliar el conocimiento sobre el sector en el que estoy desarrollando mi carrera profesional. Y por supuesto, me ha permitido conocer mucha gente amable e interesante de la que hemos aprendido mucho.

Helena: Estamos muy contentos con los resultados obtenidos, pero sobretodo cómo la gente del municipio de Trojes nos trató y valoró nuestro trabajo. Estoy muy agradecida de haber tenido la oportunidad de poner en práctica el trabajo teórico que llevábamos realizando con anterioridad y de haber conocido un país con un contexto político, económico y social tan diferente al nuestro, lo que hace que uno vea las cosas desde otra perspectiva.

 

Aportació del CCD

2.640 €

o034-2o034-3o034-4o034-5Banner nou.jpg