Comparteix:

Marc de referència

El treball de la UPC en CUD es desenvolupa en un context de relacions i de vinculació amb les planificacions i orientacions estratègiques que altres actors universitaris i de cooperació al desenvolupament han elaborat i estan implementant. En aquest sentit, el Pla UPC Cooperació 2015 ha estat concebut i cal que es desenvolupi en aquest marc, en sintonia amb les planificacions estratègiques del sector de la cooperació i de les estructures de coordinació universitària, així com amb la resta d’estratègies institucionals de la UPC.

  • El Pla UPC Cooperació 2015 s’alinea amb la normativa i les eines de planificació catalanes i estatals existents pel que fa a estratègies de cooperació al desenvolupament (Lleis de Cooperació espanyola i catalana, Pla Director de la Cooperació Espanyola 2009-2012, Pla Director de la Cooperació Catalana 2011-2014...), així com amb els diversos posicionaments internacionals sobre desenvolupament humà (Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, Declaració de París sobre l’eficàcia de l’Ajuda al Desenvolupament, Programa d’Acció d’Accra...)
  • El Pla UPC Cooperació 2015 assumeix els principis orientadors, objectius i estratègies del sector, que orienten el treball de les universitats en cooperació al desenvolupament (Codi de conducta de les universitats en matèria de cooperació per al desenvolupament, Estratègia de cooperació universitària per al desenvolupament, Pla de cooperació universitària per al desenvolupament de l’ACUP 2011-2015, ...)
  • El Pla UPC Cooperació 2015 forma part del conjunt d’estratègies institucionals de la UPC (Pla de Política Internacional UPC 2008-2015, Pla UPC Sostenible 2015 -actualment també en fase d'elaboració...) i té també encaix en el pla de govern actual de la institució (Pla UPC 2014).

Accedir al Fòrum

Tornar