Comparteix:

Repte Estratègic 2 - Assumir un paper actiu en el debat social sobre desenvolupament humà sostenible

Les àrees de coneixement de la UPC, com a universitat especialitzada en els àmbits de l'arquitectura, les ciències i l'enginyeria tenen una importància cabdal per als processos de desenvolupament humà sostenible. D’altra banda, les universitats acumulen ja un bagatge important d’experiències i coneixements sobre cooperació i desenvolupament, i progressivament han anat clarificant i perfilant el seu paper com a actor de cooperació per al desenvolupament.
 
La participació de la UPC en el debat social sobre cooperació i sobre desenvolupament humà té l’objectiu d’aportar el punt de vista universitari i també científic i tecnològic.
 
OE4. Intervenir en els espais estratègics de debat i decisió sobre la cooperació al desenvolupament per aportar la visió de la UPC (contribució des de la ciència i la tecnologia, paper de les universitats com a actor en cooperació al desenvolupament...)
 
OE5. Contribuir a sensibilitzar el conjunt de la societat sobre la importància de la cooperació al desenvolupament, aportant-hi en particular la visió i possible incidència des dels àmbits d’expertesa propis de la UPC (impacte en l’opinió pública, pla de comunicació intern i extern...)

Accedir al Fòrum

Tornar