Comparteix:

Repte estratègic 3 - Millorar les activitats de recerca, transferència i innovació connectades amb els ODM

La implicació de la UPC en el camp de la cooperació al desenvolupament, inicialment articulada a l’entorn de l’extensió universitària, ha anat reforçant la seva connexió amb l’activitat acadèmica, en correspondència amb el paper que se li ha assignat a la universitat com a actor de cooperació al desenvolupament.

La normativa i els instruments que guien la política de cooperació al desenvolupament han anat definint cada vegada amb més precisió els espais que corresponen a cada actor, com també la necessitat d’establir dinàmiques de treball col·laboratives i complementàries entre ells. En el cas de les universitats, s’identifica aquest espai d’actuació propi amb les que constitueixen les seves missions bàsiques: la formació, la recerca i la transferència de coneixement. OE6. Reforçar el treball acadèmic sobre les implicacions de la ciència i tecnologia en els processos de desenvolupament humà sostenible 
 
OE7. Fomentar la realització de projectes de qualitat que afavoreixin la interacció i la integració de coneixements, perspectives i sensibilitats per assolir els ODM
 
OE8. Incrementar el suport als grups (i altres unitats) que treballin en recerca i innovació i transferència de coneixements orientada a l’assoliment dels ODM (Difondre un catàleg de possibilitats de finançament, proposar impacte en punts PAR...)

Accedir al Fòrum

Tornar