Comparteix:

Missió i valors de la UPC en CUD

Contribuir a la construcció d’un món més just mitjançant l’educació pel desenvolupament i la generació i difusió de coneixement, en els àmbits de l’enginyeria, les ciències, l’arquitectura i la gestió universitària. Treballem per un desenvolupament humà més equitatiu en col·laboració amb altres agents, especialment universitats, d’acord amb els nostres valors:

1. Respecte per les persones i les diferències, afavorint sempre el benefici mutu
2. Participació, fent que el resultat final sigui conseqüència directa de l’esforç col·lectiu de la comunitat de la UPC.
3. Visió holística, fomentant la interacció i la integració de coneixements, perspectives i sensibilitats.
4. Eficiència i Qualitat, impulsant les accions que comportin major valor social.
5. Rendició de comptes, davant la societat.

Accedir al Fòrum

Tornar