Vés al contingut (premeu Retorn)

Mineria artesanal a Bolívia (2014-O014)

Sou a: Inici / Cooperació / Projectes 2014 / Mineria artesanal a Bolívia (2014-O014)

Mineria artesanal a Bolívia (2014-O014)

Desenvolupament tècnic i social de la mineria artesanal de les cooperatives Yani Ldta. Señor de Mayo Ldta. i Ingenio Ldta, del Departament de La Paz (2014-O014)


Lloc de realització

Cooperatives Yani Ldta. Señor de Mayo Ldta.i Ingenio Ldta, del Departament de la Paz, a Bolívia.


Soci local

Cumbre del Sajama


Participants de la UPC


Marc Bascompta Massanés i Anna Freixas Berenguer, estudiants de l'EPSEM
Maria Pura Alfonso Abella i Lluís Sanmiquel Pera, PDI de l'EPSEM
Roser Gomez Enrich, PAS de l'EPSEM

Membres d'AMIT i MPD

Dates de realització

De juliol a novembre de 2014.

Context del projecte

El projecte realitzat es troba dins del marc de la “Fundación Alianza por la Minería Responsable – ARM” amb l’objectiu de millorar les condicions laborals, socials i mediambientals de la mineria a petita escala. El projecte a Bolívia compta amb un soci local anomenat “Cumbre del Sajama” que fa les tasques de contrapart i coordina les activitats amb les cooperatives mineres. Hi ha una col·laboració continuada al llarg dels anys entre la UPC i “Cumbre del Sajama” a través de les ONG’s AMIT i Mineria Pel Desenvolupament. Seguint el projecte realitzat l’any 2013, s’han realitzat propostes de millora a nivell mediambiental i de prevenció de riscos laborals, amb un seguit de mesures a implantar per part de les cooperatives per assolir els objectius. El projecte ha tingut una duració de juny a novembre del 2014 i s’ha desenvolupat a tres cooperatives mineres auríferes, Yani Ldta, Señor de Mayo i Ingenio Ldta, totes elles situades al municipi de Sorata el qual pertany al departament de La Paz a Bolívia.

Objectius

 • Realitzar un pla de prevenció de riscos laborals.
 • Estudiar l’impacte ambiental i les mesures de millora a aplicar.
 • Estudiar el grau d’afectació dels treballadors i habitants de les comunitats mineres pel mercuri.
 • Fer una valoració del grau de recuperació d'or que s'aconsegueix amb el mètode de obtenció actual.
 • Valorar sistemes alternatius de recuperació d'or menys agressius amb el mediambient que el mercuri.

  Activitats realitzades

   

  • Preparació del material i documents necessaris per tal de realitzar el treball de camp
  • Revisió bibliogràfica
  • Treball de camp. Visites in situ de les cooperatives Yani Ltd., Ingenio Ltd. i Señor de Mayo Ltd. per conèixer les característiques geològiques dels jaciments, el sistema de processament per la recuperació de l’or, les condicions de treball dels miners i l’afectació de l’activitat minera al medi ambient.
  • Mostreig de la mineralització d’or dels diferents jaciments, de mostres de material procedents del processament, d’aigües, plantes, sediments i cabells de persones.
  • Preparació de les mostres obtingudes a Bolívia a l’EPSEM i enviament de les mostres pel seu anàlisi (a Canadà i a Castilla La Mancha).
  • Realització de l’informe tècnic en matèria de prevenció de riscos laborals i medi ambient.
  • Reunió amb la contrapart per planificar la implementació de canvis i activitats a realitzar en el futur.

   

  Resultats

  S’han determinat les mesures necessàries a dur a terme per part de les cooperatives en les qüestions de seguretat i medi ambient.

  Pel que fa a l’activitat minera s’ha vist que els jaciments d’aquesta àrea s’han format en dues etapes ben diferenciades, la qual cosa ha donat lloc a dues generacions diferents de vetes: les més antigues són mantos, seguint l’estratificació i per tant, anteriors a un procés geològic de deformació i les segones són posteriors i tallen els materials encaixants, constituïts per pissarres i gresos. Aquest fet és molt important ja que els estudis preliminars que hem realitzat indiquen que les vetes tipus “mantos” son riques en or, en canvi, les posteriors són pobres. Un problema comentat pels miners era que en algunes vetes trobaven or i en altres no hi havia. Amb aquest estudi podrem indicar als miners quines vetes són les que han de treballar.


  S’espera rebre els resultats de les anàlisis per valorar el grau de recuperació d’or i per determinar la contaminació ambiental a començaments de desembre, els quals ens permetran fer les valoracions en aquests aspectes contemplats com a objectius del present projecte.


  Respecte als sistemes de processament alternatius, sense l'ús de mercuri, s’ha considerat la possible utilització d’un sistema de recuperació amb borats i breument es portarà a terme l’estudi de la factibilitat d’aplicació d’aquest sistema de recuperació d’or amb els materials de l’àrea de Sorata.

  Perspectives de continuïtat

  Ja fa sis anys que la universitat col·labora amb Cumbre del Sajama per tal de millorar les condicions de les cooperatives mineres a Bolívia. Entre el 2014 i el 2015 s’han d’implantar les mesures i recomanacions exposades en el pla de prevenció i l’estudi mediambiental realitzats. A més, s’ha planificat la realització d’un curs intensiu sobre seguretat laboral i medi ambient pel proper estiu a càrrec de dos professors de l’EPSEM.

  Valoració personal

  La valoració global del projecte ha sigut positiva i s’ha pogut recopilar suficient informació per assolir els objectius inicials, en què s’ha elaborat un informe mediambiental i de seguretat i salut a cada una de les cooperatives per tal de proposar mesures de millora a adoptar i un pla d’aplicació d’aquestes.

  Tot i això, durant l’estada a Bolívia vam tenir diversos problemes logístics i de planificació que van dificultar la implementació del projecte inicial amb les cooperatives degut a la reticència inicial de les cooperatives a col·laborar entitat estrangeres. Finalment, els problemes es van poder resoldre i es van assolir les fites propostes.

   

  Aportació del CCD

  2.900 €  Banner nou.jpg

  arxivat sota: ,