Vés al contingut (premeu Retorn)

Rehabilitació d'un centre de salut a Senegal (2014-O012)

Sou a: Inici / Cooperació / Projectes 2014 / Rehabilitació d'un centre de salut a Senegal (2014-O012)

Rehabilitació d'un centre de salut a Senegal (2014-O012)

Millora de la salut materna i infantil de Ndomor, Senegal (2014-O012)


Lloc de realització

Ndomor, Comunitat rural Taiba Ndiaye, Departament de Tivaouane, Regió de Thiés, Senegal.

Soci local

Amics del Senegal al Bages

Altres entitats participants

APNDO- Association pour la promotion de NDOMOR.
Centre de Seguretat i Salut Laboral de la Generalitat de Catalunya


Participants de la UPC


Cristina Magallón- Estudiant ETSAB
Viviana Noemí Lozupone Estudiant ETSAB
Rubén Santos Estudiant ETSAB
Anne Doris Laponneray Estudiant ETSAB
Clara Pérez Casajuana Estudiant ETSAV
Joana Rahola Rovira Estudiant ETSAB
Lluís Botella Calbet Estudiant ETSAB
Paula Gonzalvo Marco Estudiant ETSAB
Jasmina Arregui Mostazo Estudiant ETSAB

Membres de Base A

Dates de realització

De gener a abril de 2014.o012-1Context del projecte


El 2013, tot i que ja existia un centre de salut, aquest es trobava en un estat ruïnós, amb un sol espai insuficient per acollir a tota la població i demanda de la zona. A més, només existeix una zona de cures i atenció i en cas d’haver d’atendre un part o visita de seguiment de l’embaràs, es dóna una situació de risc per falta d'higiene i privacitat.
Degut als requeriments econòmics i al desplaçament, moltes famílies no tenen accés o temps cosa que implica un risc per a la mare i el nadó. A més, existeix un risc greu en els centre de salut actual ja que, a més de trobar-se en mal estat degut a la mala qualitat constructiva de l’edifici, que ha causat filtracions d’humitat i pudricions dels materials, la coberta es va construir amb fibrociment, material que conté amiant (component cancerigen prohibit a la Unió Europea). El risc d’exposició a les fibres d’amiant per inhalació per part dels treballadors i usuaris del centre es produeix quan manipulen aquests materials com per exemple si s’efectuen enderrocs, operacions de rehabilitació, reparació o manteniment.

Objectius


Millorar les condicions de vida i expectatives de futur de la població de Ndomor. Increment i millora de la cobertura sanitària i l'atenció materna-infantil de la població de Ndomor.
Millora de l’atenció primària en el centre de salut de Ndomor. 
Augmentar la implicació de la població en la promoció de la salut materna-infantil, la gestió i manteniment del centre.
Apropar la realitat de les condicions de salut dels països del Sud a la comunitat UPC

  Activitats realitzades


  Preparació del projecte i elaboració d'un protocol d'actuació amb criteris de salut laboral.
  Rehabilitació del centre de Salut amb criteris de sostenibilitat, incloent la retirada de la coberta de fibrociment amb amiant.
  Reunions i seminaris amb la població de Ndomor sobre salut materna-infantil a i sobre el perill de l'amiant.
  Reunions de coordinació amb el comitè de salut de Ndomor, els responsables, professionals del centre de salut i autoritats locals.
  Activitats participatives de la població beneficiària en la rehabilitació del centre de salut en condicions de seguretat.

   

  Resultats

   

  Millora de la infraestructura sanitària materna-infantil i d'atenció primària:
  - La retirada de la coberta de fibrocement, material nociu per la salut, va ser ràpida i sense problemes. Les persones que treballaven amb el material estaven protegides amb mascarilla tipo 3 i monos especialitats per aquesta tasca. Vam retirar la coberta en un dia. El material és toxic i com que no hi ha gestió de residu, el vam soterrar el mateix dia al solar del centre de salut. 
  –La nova coberta es va reforçar els murs amb un cèrcol perimetral per fer treballar tot l’edifici conjuntament. Com materials de coberta es van combinar fusta amb xapes metàl.liques de acer galvanizat (192m2)
  - A l’entrada del centre de salut es van picar els murs del porxo antic, es va pavimentar un area de reunions i es va crear una rampa d’accès, tot això cobert amb un porxo permeable de fusta roja.


  Reforç de la sensibilització de les dones de la comunitat en relació a la importància del seguiment de l’embaràs i el part i de la comunitat en general sobre els riscos de l'amiant:
  - Es van realitzar 10 actes de sensibilització a diferents grups de població (”Tours” o grups de dones organitzades per barris als pobles de Ndomor, Gad i NGomene, “Relais” (comunicadores comunitàries) escola primària. Temes tractats: Consultació prenatal i seguiment de l’embaras, embaraç precoç, perill fecal i prevenció de malalties diarreiques en infants de 0 a 4 anys, prevenció de malalties. 
  - En quant a l’amiant es van fer dues sessions d’explicació mitjançant powerpoint en francès i amb un traductor de wolof sobre els riscos de salut que comporta aquest material.


  Reforç de l’organització del comitè de salut i els responsables del centre de salut i maternitat de Ndomor.
  Es van fer 6 reunions organitzatives amb els diferents professionals i agents de salut comunitàris, liders del poble i grups de dones. Organitzacions en grups de neteja pel manteniment del nou centre de salut. Organització i activació del grup de relais (comunicadores comunitàries), plan d’acció sobre la sensibilitzacio en salut en el futur

  Perspectives de continuïtat

  Un cop rehabilitat el centre de salut i portades a terme els activitats de sensibilització, ASEB i APNDO vetllaran per al bon ús i manteniment del centre de salut. La realització d'aquest projecte s'aprofitarà per detectar altres necessitats de cara a futurs projectes entre ambdues associacions.

  Valoració personal

  Paula Gonzalvo: Tras la realización de este proyecto, el hecho que más me ha sorprendido conocer es que únicamente tres países africanos (Sudáfrica, Egipto y Gabón) han vetado el amianto. En Senegal no únicamente está permitido su uso sino que actualmente se sigue comercializando y construyendo con él. Teniendo en cuenta que según fuentes de la OMS de 2006, las muertes por amianto se estiman en más de 100.000 personas cada año, resulta inexplicable la impunidad con la que las empresas siguen produciendo un material cancerígeno y la pasividad de los gobiernos para sensibilizar a la población de los riesgos que supone. La cooperación universitaria puede ser un primer paso para hacer patente este riesgo . En cuanto a mi experiencia personal, este proyecto ha sido todo un reto. Afrontar por primera vez la responsabilidad de una obra, a la vez que las dificultades de adaptación a una cultura distinta a la tuya ha supuesto un gran crecimiento en mi y a la vez me ha hecho abrir los ojos en muchos aspectos.

   

  Aportació del CCD

  1.300 €

  o012-2o012-3o012-4o012-5  Banner nou.jpg