Vés al contingut (premeu Retorn)

Ràdio comunitària a Moçambic (2014-O006)

Sou a: Inici / Cooperació / Projectes 2014 / Ràdio comunitària a Moçambic (2014-O006)

Ràdio comunitària a Moçambic (2014-O006)

Pla tècnic d'implementació d'una ràdio comunitària al barri de Maxaquene A (2014-O006)


Lloc de realització

Maxaquene A, Maputo. Moçambic


Soci local

Juventude Desenvolvimento e Advocacia Ambiental (KUWUKA JDA)

Altres entitats participants

Associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres (ESF)

Participants de la UPC

Ferran Llamas (estudiant-EPSEM) 
Jordi Bonet Dalmau (PDI-EPSEM) 

Dates de realització

D'abril a juliol de 2014.

Més informació

Treball Final de Grau Ferran LlamasContext del projecte

Maxaquene "A" és un barri de Maputo que es caracteritza per una alta densificació de població, una absència greu d’entramat urbà i una creixent pressió urbanística que afecta els habitants del barri. El projecte d'ESF al qual contribueix l'activitat realitzada, treballa en la formació i consolidació de la Plataforma d'OCB, un estudi de viabilitat complet per la implementació d'una ràdio comunitària, amb l'objectiu d'identificar tots els passos necessaris tant legals, com socials i tècnics per posar-la en marxa i assegurar-ne la seva sostenibilitat a llarg termini.

Objectius


Elaborar un pla tècnic d'implantació de la ràdio, que n'estudii la viabilitat tècnica. Així doncs, es fa referència al segon objectiu general del projecte de cooperació, que pretén identificar i establir mecanismes de difusió al barri, en aquest cas, una ràdio comunitària.

A part de ser un element més d’oci i lleure, la ràdio comunitària podria fer difusió de les problemàtiques de la comunitat, tant cap a dins del barri com a l’exterior, promovent-ne la solució, així com resultar útils en campanyes de sensibilització sobre temes com salut sexual i reproductiva, les bones pràctiques d’higiene, etc.

 

  Activitats realitzades

  A1- Identificació d'un local on situar l'estudi de gravació i/o sala de transmissió. Elaboració d'un plànol en el qual es van anotar les mesures de la sala, per tal de poder planificar l'espai del qual disposem.

  A2- Localització de punts de venda de material necessari per a l'emissora a Maputo, Sud-Àfrica i per internet. Elaborar un pressupost acurat.

  A3- Estudi dels tràmits necessaris per aconseguir una llicència per emetre a una determinada freqüència: S'han trobat les lleis que apliquen i regulen l'espectre radioelèctric i els sistemes de radiodifusió en general. També ens vam reunir amb els organismes reguladors. L'absència de freqüències lliures en el dial FM a Maputo ens ha obligat a buscar alternatives tècniques que donin viabilitat a la ràdio.

  A4- Identificar continguts i temes a tractar a la ràdio que puguin ser útils i necessaris per al barri: A través de les trobades amb la plataforma, es va poder observar que els temes que més preocupen els habitants del barri són: la incidència del nou pla urbanístic al barri, l'empitjorament del servei de recollida de brossa, l'elevat consum d'alcohol o l'elevat índex d'embaràs prematur, entre d'altres.

  A5- Establir línies de cooperació amb la universitat tècnica de Maputo.

  A6- Conèixer experiències de radiodifusió comunitària a la ciutat de Maputo o localitats properes: es van realitzar 7 visites a 4 ràdios comunitàries diferents.

   

  Resultats

  S'ha elaborat el plà tècnic d'implantació de la ràdio. S'han identificat tots els equips necessaris i s'ha justificat la viabilitat de la ràdio tant si finalment hi ha freqüències lliures com si no.

  Perspectives de continuïtat

   

  Després del projecte realitzat es pretén implementar la ràdio durant el 2015. Això es farà a partir de tota la informació recollida i elaborada a terreny durant el PM5, entre la qual es troba el pla de viabilitat tècnica. Els resultats de tal estudi han estat molt positius i la part tècnica de la ràdio és molt viable.

  Els següents passos a fer:
  - Per tal de sol.licitar freqüèencia d'emissió FM cal elaborar una proposta tècnica a l'INCM. En aquesta proposta s'hi detallen, entre d'altres: descripcio de l'equipament de transmissió, gràfiques de potència radiada en totes les direccions, diagrames de radiació de les antenes, estudi del terreny, àrea de cobertura per la qual es demana llicència, etc.
  - Tant si s'aconsegueix freqüència com si no, caldrà elaborar un manual d'utilització de l'equipament d'estudi. A partir d'aquest manual, molt possiblement es duguin a terme unes formacions a l'equip de persones que portarà la ràdio, amb la idea que ells després puguin repetir-les a futurs voluntaris novells.
  - Es pretén donar formacions en edició d'àudio i producció de programes utilitzant Audacity. Per això caldrà primer escriure un manual, que servirà de referència en un futur.

  Valoració personal


  Haver dut a terme el Treball Fi de Grau en un projecte com aquest ha estat una experiència fantàstica, no tan sols en l'àmbit acadèmic sinó també personalment.

  Conèixer de primera mà com funciona un projecte real d'Enginyeria Sense Fronteres ha estat una de les sorpreses més grans que m'he endut. Tot i la gran complexitat de logística i organització que requereix un projecte com aquest, on s'ha de coordinar un grup humà de treball amb dues cultures totalment diferents i sovint antagòniques en alguns aspectes, i on es requereix una dedicació i implicació molt elevat, m'ha sorprès molt veure com tot es duu a terme a través de la feina dels voluntaris d'Enginyeria Sense Fronteres. És molt motivador veure com una colla de joves estudiants, aportant les seves idees, dedicació i capacitats, són capaços de tirar endavant, per exemple, el projecte de la implantació d'una ràdio a Maputo. Si bé pot semblar feina de pa sucat amb oli a ulls d'un novell en cooperació, la meva impressió ha acabat sent tot el contrari.

  A més a més, si bé en un inici podia pensar que la part tècnica del projecte era de vital importància, al finalitzar, el meu punt de vista ha estat també contrari. La part del material de la ràdio, la freqüència, etc. presenten una dificultat mínima comparada amb la complexitat de tractar amb un grup de persones, com pot ser la Plataforma d'OCBs, o bé treballar en un barri com el de Maxaquene "A". La motivació dels membres de la Plataforma respecte a la ràdio, la capacitat i formació per tirar-la endavant, o l'acceptació d'aquesta per les persones influents al barri han estat, són i seran reptes molt més complexes que no pas la feina purament d'enginyeria que he pogut fer.

  No obstant això, acadèmicament, m'ha servit per aplicar part dels coneixements que havia adquirit durant el grau en un treball amb sentit, que té repercussió en persones que he tingut el plaer de conèixer, com són molts dels membres de les OCBs dels barris. A més a més, he pogut conèixer i conviure a Maputo durant gairebé 3 mesos, on he aprés moltes més coses de les que jo he pogut aportar amb el meu treball.

  A escala personal, el fet de conèixer un país com Moçambic i viure-hi durant 3 mesos, també ha estat molt enriquidor. M'ha servit per adonar-me'n que per treballar i conviure en un context tan diferent es necessiten unes habilitats i qualitats humanes que sovint no valorem en el nostre dia a dia, al Nord. En aquest aspecte, el projecte ha suposat per mi una cura d'humilitat i una presa de consciència, que em porten ara a valorar i apreciar, sobretot, les oportunitats de les quals he disposat i disposo cada dia en l'actualitat, en el context que vist, i que malauradament no tots els joves de Moçambic poden gaudir

   

  Aportació del CCD

  1.500 €  Banner nou.jpg