Vés al contingut (premeu Retorn)

Telemedicina a Camerun (2014-O007)

Sou a: Inici / Cooperació / Projectes 2014 / Telemedicina a Camerun (2014-O007)

Telemedicina a Camerun (2014-O007)

Estudi sobre l'ús, impacte i escalabilitat d'una eina de telemedecina per a la millora de l'atenció sanitària especialitzada a Camerun (2014-O007)

 

Lloc de realització

Zones de MvogBetsi (barri de la capital Yaundé), Mbalmayo (zona rural al sud del país) i Bafoussam (ciutat de l'oest del país), Camerun.


Soci local

Fundació Recover


Participants de la UPC

Jesús Berdún Peñato – Estudiant, Institut de Sostenibilitat
Eva Vidal López – PDI, Departament Enginyeria ElectrònicaDates de realització

1 d'abril a 31 d'octubre de 2014o007-1

 

Context del projecte

Àfrica Subsahariana presenta trets demogràfics que la diferencien de la resta del món: un alt creixement poblacional, l'alta taxa de fecunditat i l'elevada població rural provoquen pobresa i incapacitat dels serveis de salut de fer front a les necessitats de la població. Al Camerun el sistema de salut compta amb molt pocs professionals. Les eines de telemedicina, tot i que no es poden considerar una solució al problema de l'accés a l'atenció sanitària especialitzada, contribueixen a pal·liar la falta de personal especialitzat. El Programa "Salut 2.0: Professionals Àfrica-Espanya connectats" de la Fundació Recover se centra en la millora de l'assistència sanitària a petits hospitals africans a través de l'intercanvi de coneixements en medicina, a distància i a través de les noves tecnologies. Gràcies a l'eina informàtica MEDTING s'ha desenvolupat un sistema de treball que vincula metges africans (que reben formació contínua i, en certs casos, suport en la diagnosi), amb especialistes espanyols.

Objectius

Millorar el coneixement sobre l'ús, l'impacte i l'escalabilitat del Programa Salut 2.0 i l'ús de l'eina de telemedicina MEDTING per a la millora de l'atenció sanitària especialitzada al Camerun.

Activitats realitzades

Durant els mesos previs al treball de camp es va estudiar la situació actual del Programa Salut 2.0. Un cop sobre el terreny es va fer un reconeixement previ, incloent visites a centres sanitaris que participen en el programa i entrevistes al personal sanitari involucrat. A continuació es va fer una anàlisi del programa de telemedicina des de tres perspectives:

  • Tècnica: estat de les infraestructures de comunicació dels centres sanitaris (accés a Internet, accés a la plataforma MEDTING i equipament informàtic).
  • Funcional: anàlisi de l'estructura i funcionalitats de la plataforma MEDTING. Coneixements dels usuaris sobre el Programa Salut 2.0 i MEDTING.
  • Motivacional: factors de participació en el programa per part dels professionals metges a Camerun, anàlisi dels casos d'èxit i propostes d'incentius.

A la tornada s'han dut a terme diverses tasques relacionades amb l'elaboració d'informes del projecte i s'ha redactat el Treball Final de Màster.

Resultats

El treball de camp ha permès obtenir un informe d'anàlisi exhaustiu del Programa Salut 2.0, que està servint de base per a la planificació de futures actuacions i la introducció de millores per part de la Fundació Recover. L'informe final inclou una revisió de l'eina des de la perspectiva tècnica, una anàlisi de context d'aplicació i una revisió dels processos d'interacció entre l'eina i els usuaris des de la perspectiva del procés assistencial sanitari. També s'han tingut en compte factors estratègics, per avaluar la sostenibilitat i l'escalabilitat del programa a llarg termini. En base als resultats s'han elaborat una sèrie de recomanacions de mesura i estratègia d'implementació, que han estat validades amb el personal de coordinació del programa al Camerun.

Perspectives de continuïtat

El projecte realitzat i l'informe de resultats del present projecte s'estan utilitzant actualment com a referència per a la millora del Programa Salut 2.0 per part de la Fundació Recover. Els resultats de l'anàlisi realitzada han servit com a base per elaborar l'estratègia de 2015 de la Fundació Recover respecte el programa de telemedicina.

Valoració personal

L'experiència es valora com a molt positiva. Per una banda, el treball ha servit com a eina d'avaluació i millora del Programa Salut 2.0 i, al mateix temps, també per a millorar l'accés a recursos de telemedicina per part dels professionals sanitaris del Camerun que participen al programa. Per altra banda, aquest treball també ha servit com a base per a la realització d'un TFM centrat en la millora del coneixement sobre ús i impacte d'aquesta mena de programes en contextos de països en desenvolupament.

Aportació del CCD

1.574,90 €

o007-1o007-2o007-3o007-4


Banner nou.jpg