Vés al contingut (premeu Retorn)

Mineria de l'estany a Bolívia (2014)

Sou a: Inici / Cooperació / Projectes 2014 / Mineria de l'estany a Bolívia (2014)

Mineria de l'estany a Bolívia (2014)

Contribució a la reducció de la contaminació produïda per la mineria de l'estany a Bolívia (2014-CODI)


Lloc de realització

Mines de Morococala, Santa Fe i Japo, al departament d'Oruro. Bolívia

Soci local

Universidad Técnica de Oruro (UTO)

Altres entitats participants

Mineria per al Desenvolupament


Participants de la UPC

Pura Alfonso (PDI EPSEM)
Abigail Jiménez (Doctorand EPSEM)
Roser Gómez (PAS EPSEM)
Ares Boyer (Estudiant EPSEM)

Dates de realització

De juny de 2014 a abril de 2015.

Context del projecte

A la Faixa Estannifera de Bolívia la mineria és el sector econòmic més important. El metall que s’explota és principalment l’estany però també s’extreu el zinc, plom i plata. Com a resultat d’aquesta activitat, i per les males pràctiques i tècniques, es genera una elevada contaminació, en particular sobre l'aigua. A més d’aquests problemes ambientals, sovint a Bolívia les mines son portades per cooperatives que treballen sense la prèvia realització dels estudis geològics i tècnics necessaris per optimitzar aquesta explotació i, per tant, fer-la sostenible. Algunes d’aquestes mines contenen metalls valuosos i estratègics que s’estan desaprofitant per la falta de coneixement de la magnitud de la seva existència.

Objectius


(1) Completar l’estudi geològic del sector Sant Fe-Japo- Morococala amb el mostreig del sector de Morococala. L’objectiu d’aquest estudi és contribuir a la planificació de l’explotació més adient.
(2) Aportar els resultats preliminars de l’estudi geològic realitzat amb el projecte pasat a les cooperatives Minera Santa Fe y Japo.
(3) Verificar la realització del tanq per neutralització de l’aigua de Santa Fe, planificat en el projecte del 21012, el qual es trobava en execució durant el 2013. Mostrejar novament les aigües per comprovar si el sistema de remediació és eficient.
(4) Fer el seguiment de l’execució del projecte pel al tractament fisicoquímic per neutralització precipitació de les aigües àcides a l'interior de la mina Santa Fe i mostrejar les aigües de l’àrea per determinar si s’ha reduït el grau de contaminació.
(5) Assessorar en l’estudi de la formació de drenatge àcid de mina (DAM) i la seva remediació mitjançant la col·laboració en la formació d’una alumna, que realitzarà el seu projecte final de carrera sobre la remediació de las aigües àcides de Milluni. Aquestes són les aigües que s’utilitzen pel abastament de la Ciutat de La Paz.


  Activitats realitzades


  (1) S’ha realitzat un estudi en camp amb reconeixement geològic superficial i en interior mina en el sector de Morococala.
  (2) al sector de Japo, s’ha mostrejat un aflorament de les roques ígnies relacionades amb la mineralització, anomenat stock de san Pablo, què és important per a la interpretació de la distribució de la mineralització en tot el districte.
  (3) Mostreig sistemàtic de cadascuna de les unitats litològiques en el cas de Morococala, així com de les associacions minerals involucrades i de les fases minerals concretes amb interessos en elements específics. Així com descripció macroscòpica de les mostres recol·lectades.
  (4) s’ha mostrejat els materials de la planta de tractament, abans de passar per les taules sacsejadores i desprès, tant el concentrat, que és el producte que es ven, com les cues, què és el rebuig.
  (5) . Per a la realització de l’estudi ambiental s’han mostrejat les aigües àcides de les mines Santa Fe i Japo. S’ha anat a fer els mostreig de l’àrea de Milluni però el vehicle es va espatllar abans d’arribar a l’àrea i es va haver de suspendre l’activitat.
  (6) S’ha fet el seguiment del tractament per neutralització amb cal per a les aigües àcides de la mina de Santa Fe i s’han mostrejat les aigües resultants per a analitzar-les i comprovar el funcionament del tractament.

   

  Resultats


  Es coneix la distribució de la mineralització en les zones de Santa Fe-Japo i els controls de la mineralització. Amb aquesta informació es podrà elaborar un model de dipòsit que faciliti la planificació de l'explotació i assessorar als miners. 

  Respecte al grau de recuperació d’estany, a Japo és on el seu grau és més baix i, per tant, on s’ha de millorar el sistema de processament per augmentar-lo. S’haurà de dissenyar un sistema de recuperació en dues etapes, en una es recuperaria l’estany del òxid i en l’altra l’estany del sulfur.

  A més, s’ha determinat que amb l’estannita hi ha important quantitats d’indi. Aquest metall és molt valuós, ja que és estratègic, per exemple és imprescindible per a la fabricació de les pantalles planes. Quan es tinguin els resultats es podrà quantificar i veure si és rendible. 

  Ja s’està començant a aplicar mesures correctores de l’acidesa de les aigües a Santa Fe. S’han fet mesures al cap que indiquen que aquesta acidesa s’ha reduït considerablement però encara no s’ha arribat a aconseguir pH neutre. S’ha de re-dissenyar el sistema de remediació per a eliminar totalment l’acidesa i un cop aconseguit aplicar aquest sistema a les aigües de Japo i Morococala.

  Es d’esperar que aquestes aigües de Santa Fe ja presentin menors continguts en aquests elements tòxics, com ho indica la seva conductivitat més baixa i el pH més elevat. No obstant es d’esperar que quan estigui totalment en funcionament el sistema dissenyat a partir del estudi del projecte del 2012 aquest contingut descendeixi a nivells acceptables per les normatives internacionals.

  Perspectives de continuïtat


  Aquest és el segon any de la tesi doctoral d’Abigaíl Jiménez, el tema de la qual és l'estudi geològic i que continuarà, dos anys més, fins a aconseguir elaborar un model dels jaciments. També es treballa en la planificació d’una tesi sobre la problemàtica ambiental de la contaminació de Milluni i que serà realitzada per una doctoranda boliviana.

  Sent Bolivia un país que viu principalment de la mineria, el contribuir a que aquesta sigui més sostenible és important ja què la meva activitat afecta a una gran extensió de terreny. La cooperació amb la Universidad Técnica de Oruro està en un moment molt favorable ja que aquesta està treballant intensament per a millorar el seu sistema educatiu i la seva col·laboració amb la petita mineria i les cooperatives.  

  Els treballs iniciats progressen amb resultats favorables però per la seva finalització encara quedem molts aspectes per resoldre, tant en el camp de la geologia, processament com a de contaminació del medi ambient. Especialment en aquest últim cas, es necessari un control a llarg termini per valorar positivament l’evolució desprès de la presa de mesures per minimitzar la contaminació o valorar els sistemes de remediació.

  Valoració personal

   

  Pura Alfonso
  L’activitat portada a terme aquest any al departament d’Oruro (Morococala, Japo i Santa Fe) ha estat molt profitosa. Per una banda les observacions realitzades i estudis posteriors a la nostra tornada a Catalunya permetran proposar millores en l’activitat minera que es porta a terme en aquestes zones, amb una millora dels resultats que s’obtenen, tant des del punt de vists de la producció com de la cura del medi ambient.
  Per altra banda, la rebuda a que van tenir a Morococala ha estat molt afectuosa i encoratjadora. En el cas de Japo, inicialment va ser bastant freda però es va fer un informe que es va entregar als responsables de la cooperativa i al final tots els treballadors han entès d’importància de la feina que estàvem realitzant i es van mostrar molt receptius i interessats en la nostra col·laboració.
  A Milluni, segueix havent interès de cooperació però malauradament de moment no s’ha pogut fer molta activitat degut a inconvenients principalment de logi´sitica, ja que aquestes són poblacions molt aïllades i de difícil accés.
  Respecte al curs, una part d’aquest es va impartir com a conferències a la Universidad Tècnica de Oruro (UTO) a la que van assistir bastants alumnes i professors, tots ells es van mostrar molt interessats en el temes discutits i al finalitzar es va obrir un diàleg llarg i profitós per totes les bandes.

  Abigail Jiménez

  La principal actividad económica en los poblados de Japo, Santa Fe y Morococala es la minería, por lo que un desarrollo de esta actividad resulta necesario. Actualmente esta actividad se lleva a cabo de manera artesanal mediante cooperativas. No se cuenta con personal capacitado, ni una adecuada planificación para el desarrollo de una minería sostenible. Estas carencias impactan de manera negativa en otros ámbitos de los pobladores de la zona: estos centros encuentran poco poblados, no existen infraestructuras adecuadas con Oruro donde se realiza la comercialización de mineral. Los servicios de educación y salud son precarios. No existe un control de los desechos sanitarios, ni de los residuos urbanos, que contribuyen a la contaminación del río.
  Bajo estas condiciones el presente proyecto contribuye a una mayor eficiencia en la actividad minera de estas cooperativas, lo que de manera indirecta también impactará de manera positiva los rubros mencionados anteriormente.
  Las facilidades otorgadas para el desarrollo de este proyecto por parte de los cooperativistas pone de manifiesto la disponibilidad que en estas minas existe para que estos objetivos a largo plazo sean alcanzados, si el desarrollo de proyectos, como el presente, continua sería factible plantear un método que disminuya o elimine la contaminación tan agravante que hoy en día existe en la zona derivada de la actividad minera.
  El poblado de Santa Fe, fue en otra época un centro minero importante, si se cambiarán las condiciones de operación en la mina, el distrito completo que comprende también las minas de Japo y de Morococala podrían, incrementar la producción de sus recursos y por tanto impactar directamente en el crecimiento socio-económico de los pobladores como ya se ha dado en otras épocas.
  Por otra parte, fomentar y mantener una relación estrecha entre los cooperativistas y la UTO, es muy enriquecedor para los actores involucrados. Por una parte los cooperativistas contarían con un asesoramiento de profesionales cualificados y por otra parte los estudiantes se beneficiarían al tener un acercamiento directo a la minería durante sus estudios. En ese sentido este tipo de proyectos funcionan como enlace para las relaciones entre ambos sectores. Así mismo, la cooperación de los miembros de la UPC también resulta benéfica para la docencia pues con el curso realizado en la UTO, los estudiantes se han visto favorecidos adquiriendo conocimientos en áreas que actualmente no son objeto de estudio en esta universidad y que sin embargo son áreas de investigación estratégicas para el sector minero.

   

  Aportació del CCD

  2.800 €  Banner nou.jpg

  arxivat sota: ,