Vés al contingut (premeu Retorn)

Millora de l'aigua i TIC a Nepal (2014-O018)

Sou a: Inici / Cooperació / Projectes 2014 / Millora de l'aigua i TIC a Nepal (2014-O018)

Millora de l'aigua i TIC a Nepal (2014-O018)

Millora en el cicle integral de l'aigua i desenvolupament d'una aplicació telemèdica per a la població de Bhimphedi (2014-O018)


Lloc de realització

Bhimpedhi. Nepal

Soci local

Amics del Nepal


Participants de la UPC


Marta Sánchez (Estudiant)
Pol Cornejo (Estudiant)
Eva Vidal (PDI)
Eduard Garcia (Estudiant)

Membres d'AUCOOP

Dates de realització

De 5 de juliol a 24 de setembre 2014.

Context del projecte

Al Nepal, una bona part de la població consumeix aigua no potabilitzada amb els efectes que això pot tenir sobre la salut. Tanmateix, hi ha certa preocupació i recel davant de l’ús de químics com el clor per dur a terme la desinfecció de l’aigua. Per una altra banda, existeix una manca total de conscienciació i gestió de residus on el principal problema és el plàstic i el vidre que s’acumulen en abocadors descontrolats. Tot i això, val a dir que aquesta realitat està canviant i cada cop hi ha més gent interessada en les possibles millores. En el camp de les TIC, la població mostra un interès, sobretot la gent qualificada; i es mostren molt interessats en aprendre tot allò relacionat amb les noves tecnologies. Per exemple en l'àmbit de la medicina, hi ha desconeixement sobre com fer un seguiment sobre el pacient. Les cures o diagnòstics són in situ, no hi ha cap tipus d'història clínica.

Objectius


-Millora de la qualitat de l’aigua. Divulgació i conscienciació sobre el tractament d’aigües i la gestió de residus centrada en el compostatge. Garantir el bon funcionament i manteniment de la xarxa de distribució i els filtres existents, tant a nivell de granulometria com de construcció i aïllament. Prova pilot per desinfecció mitjançant clor.

-Recollida i anàlisi de dades sobre els residus generats. Elaboració de propostes per una futura gestió de residus mitjançant procediments de compostatge i possible prova pilot a l’escola/orfenat.

-Desenvolupament d’una aplicació per tal d’informatitzar les històries mèdiques. Formació al personal del centre mèdic (PHC-Primary Health Center) per poder fer ús de l’aplicació.

-Transmetre coneixements informàtics al personal del Boarding School.

  Activitats realitzades


  -Tasques de manteniment i neteja del tanc de tractament primari.

  -Conscienciació, divulgació i activitats a les dues escoles en temàtiques de potabilització d’aigua i gestió de residus.

  -Millora del filtre d’aigua utilitzat a l’orfanat i de les seves instal·lacions. Realització de demostracions sobre compostatge a l’orfanat aprofitant les tasques que es realitzaven a l’hort. Activitats i tallers amb els nens de l’orfanat directament en el riu recollint i separant els residus presents tot explicant la importància de la gestió de residus.

  -Desenvolupament de dos registres mèdics informatitzats (OP Register i Master Register), conjuntament amb el personal del centre mèdic. Formació al personal del PHC que faria ús dels registres mèdics. Creació d’un manual d’ús dels dos registres desenvolupats.

  - Suport acadèmic per els nens de l’orfenat en època d’examens.

   

  Resultats


  -Neteja dels diferents compartiments del tanc de tractament primari instal·lat a la línia antiga d’abastament. Reconfiguració del filtre i restauració de l’abastament d’aigua tractada.

  -Acords i implicació de la població en el projecte. La necessitat de mobilització de la població per tal d’aconseguir la sorra necessària pel filtre (molt escassa a l’època monzònica) va facilitar el coneixement i implicació del poble en el projecte.

  -Activitats de divulgació i conscienciació sobre l’aigua i la gestió de residus a les escoles amb una molt bona acollida per part del sistema educatiu de les dues escoles.

  -Millora del filtre present a l’orfanat i compromís per part de la direcció d’aquest de millores en el manteniment i neteja dels tubs i filtres utilitzats.

  -Major conscienciació de la població en general i dels nens en especial sobre la importància de reduir els residus generats i evitar al màxim la contaminació del medi.

  -OP Register i Master Register desenvolupats i en funcionament. El personal del PHC va assolir els coneixements d’ús dels registres informatitzats i va assolir una major conscienciació a l’hora de fer un seguiment del pacient.

  -Professors del Boarding School van assolir coneixements bàsics informàtics.

  Perspectives de continuïtat


  La sensació tant d'Amics del Nepal com dels voluntaris és que encara hi ha molt a fer. S’ha plantejat aconseguir subvencions i ajudes per realitzar una nova i única línia d’abastament prou gran com per poder portar aigua a la totalitat de la població. A banda, es voldria inciar la recollida de residus mitjançant camions així com la posterior distribució d’aquests a diferents plantes o abocadors controlats segons el seu origen. Seria important també superar la desconfiança i por que genera la possibilitat d’utilitzar elements químics de desinfecció com ara el clor o el lleixiu per millorar la higiene en general.

  En el camp de les TIC seria interessant fer un seguiment del projecte de les històries cliniques informatitzades, actualment hi ha contacte establert entre personal del centre mèdic i voluntaris a Barcelona. A més a més, hi ha molt d’interès per part de les dues escoles (Boarding i Pública) en fer “training informàtic” pel personal d’ambdues escoles.

  Valoració personal


  Els objectius marcats per aquest projecte s’han assolit. La població disposa en aquest moment d’aigua tractada i saludable; i el centre mèdic disposa d’una eina per tal de fer una millor gestió dels seus pacients. A més, les tasques divulgatives han sigut molt ben rebudes i valorades per la població. La gent ha sabut valorar el nostre treball i esforç i han intentat ajudar en tot el que els hi hem demanat. D’altra banda, la possibilitat de conviure amb la població local, amb els nens de l’orfenat i formar part de les seves vides durant un temps ha sigut una experiència molt positiva. A més, a nivell tècnic, hem pogut aplicar coneixements apresos durant la carrera i d’altres nous; i desenvolupar competències necessàries com la presa de decisions i la direcció d’un grup de treball.

   

  Aportació del CCD

  2.900 €  Banner nou.jpg