Vés al contingut (premeu Retorn)

Cultius hortícoles a Zimbabwe (2014-O022)

Sou a: Inici / Cooperació / Projectes 2014 / Cultius hortícoles a Zimbabwe (2014-O022)

Cultius hortícoles a Zimbabwe (2014-O022)

Producció de cultius hortícoles en hivernacle per la millora de l'alimentació i de l'economia comunitària a la zona rural de Victoria Falls (2014-O002)


Lloc de realització


Victoria falls, Matabeleland North,
Zimbabwe
Opuwo, Kunene,
Namibia

Soci local

Fundació África Crece


Participants de la UPC


Nuria Cañameras Riba PDI DEAB-ESAB
Cèsar Ornat Longaron PDI DEAB-ESAB

Dates de realització

Del 10 al 23 de novembre a 2014.Cultius hortícoles a Zimbabwe (2014-O022)Context del projecte


Una part important de la població de Zimbabwe i de Namíbia viu en l'àmbit rural, on un gran nombre de famílies practiquen una agricultura i ramaderia de subsistència. La zona on es localitza el projecte a Zimbabwe és en una parcel·la propera a la ciutat de Victoria Falls i a Namíbia és en el municipi de Opuwo.

Les condicions climàtiques no són gaire favorables per als cultius agrícoles. Els sòls de la zona són principalment forestals (sabana). Les poques terres on s’hi practica l’agricultura presenten un grau de fertilitat deficient, alhora que són molt sorrencs. El fet de que presentin un textura molt arenosa fa que aquests no puguin retenir aigua amb facilitat degut. Gran part de l'aigua de pluja (època humida) o be l'aigua utilitzada per a regar percola a capes inferiors amb una taxa de infiltració molt elevada, essent poc aprofitada pels cultius. Tot això sumat a l'ús poc adient de determinades tècniques i/o tecnologies agrícoles fa que nombroses famílies no siguin autosuficients a nivell alimentari, provocant una situació d'inseguretat alimentaria i de pobresa, concentrada en zones rurals, aïllades i amb dificultat d'accés.

En la majoria dels casos, la principal font d’ingressos o d’abastament d’aliments en les comunitats rurals depèn de la producció de blat de moro o sorgo cultivat solament en l'època de pluges. Sòls en el cas de que la producció obtinguda sigui excedentària, cosa poc freqüent, poden vendre part d’aquesta producció als mercats locals. Altres fonts d’ingressos estan relacionades amb la venda d’algun animal (vacu o caprí).

En els dos països hi ha una manca d'oportunitats de treball i alternatives de subsistència en les comunitats rurals, això fa que es doni una important emigració del camp a les ciutats en busca d'una millor qualitat de vida. Entre les conseqüències de la emigració es pot mencionar la pèrdua de recursos humans (principalment joves amb un bon nivell educatiu) en el àmbit rural, reduint la capacitat productiva i d’innovació. Així mateix la sortida de membres rellevants de la unitat familiar ocasiona una fractura, generant situacions amb condicions desavantatjoses, així com famílies on la criança dels fills la realitzen els avis o altres parents propers.

Durant l’any 2014 el projecte s’ha començat a desenvolupar a Zimbabwe amb l’arrendament de la parcel·la de cultiu, canalització d’aigua de reg i inici de la millora agronòmica de la parcel·la.

Objectius

 

 • Analitzar i avaluar la ubicació escollida per Àfrica Crece per iniciar la construcció de l'hivernacle prototip i donar, en el cas de que sigui viable, suport tècnic al desenvolupament del mateix per a la seva imminent construcció.
 • Assessorar en cultiu protegit, principalment en tècniques de cultiu (maneig d’hivernacle, reg, fertilització, ....) i protecció de conreus
 • Establir vincles amb les facultats d’agricultura de la Universitat de Lupane (Zimbabwe) i de la Universitat de Namibia
 • Possibilitar que alumnes de l'ESAB i d'altres centres de la UPC puguin realitzar una estada de pràctiques vinculada al projecte de la producció hortícola en hivernacle.

  Activitats realitzades

   

  • Visita i caracterització visual de la parcel·la agrícola
  • Lliurament de conveni, reunió amb membres de la facultat d’agricultura de la Lupane State University (LSU) de Zimbabwe i visita a les noves instal·lacions (edificis i finca agrícola)
  • Reunions a la Universitat de Namíbia (UNAM): Deganat i Facultat d’Agricultura i de Recursos Naturals Reunió amb la Vice-Ministre de Gènere, Igualtat i Benestar Infantil de Namibia i amb una autoritat local de la zona de Opuwo
  • Visita a diferents parcel·les on es podria desenvolupar el projecte hortícola i a un poblat himbas (etnia receptora del projecte a Namibia)
  • Reunió amb l’ambaixadora i amb la cònsol d’Espanya a Namíbia

   

  Resultats

   

  • Identificació i localització de les parcel·les experimentals
  • Lliuraments conveni signat amb la LSU i conveni pendent de signar a la UNAM
  • Identificació parcial de possibles línies de treball amb els professors d’ambdues universitats
  • Identificació de les possibilitats de treball per les alumnes de l’ESAB que en un principi es desplaçaran a Zimbabwe
  • Establiment de relacions amb els membres d’Afrìca Crece a Namibia
  • Establiment de calendari de col·laboració immediata amb Àfrica Crece
  • Contactes importants a nivell polític amb membres del Govern de Namíbia i amb l’ambaixada espanyola

   

  Perspectives de continuïtat


  Continuïtat de col·laboració amb África Crece:

  • Realitzar el seguiment del projecte.
  • Vincular Treballs Finals de Grau de l’ESAB amb el projecte
  • Introduir eines TIC per tal d’obtenir dades en temps real de les parcel·les experimentals.


  Intentar establir un projecte de recerca entre professorat vinculat al “Departament of Crop and Soil Sciences” de la LSU i al DEAB de la UPC relacionat amb la producció hortícola.

  Fer el seguiment del conveni pendent de signar i lliurat a la UNAM.

  Valoració personal

  Aquesta estada ha obert la possibilitat de que realment el projecte iniciat per Àfrica Crece arribi a bon fi. Valorem molt positivament el fet d’establir i/o reforçar lligams amb les universitats de Zimbabwe i Namíbia, ja que aquests a la llarga poden permetre la col·laboració de grups de recerca i/o transferència de tecnologia entre les tres universitats en temes específics, sobre tot els vinculats amb la ONG, i la possibilitat d’aconseguir un finançament adequat.

   

  Aportació del CCD

  3.300 €  Banner nou.jpg