Vés al contingut (premeu Retorn)

Urbanisme a Senegal (2014-O022)

Sou a: Inici / Cooperació / Projectes 2014 / Urbanisme a Senegal (2014-O022)

Urbanisme a Senegal (2014-O022)

Desenvolupament del Planejament urbà al municipi d’Oussouye (2014-O022)


Lloc de realització

Oussouye. Senegal

Soci local

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Altres entitats participants

Xarxa de Consum Solidari
Ajuntament d'Oussouye

Participants de la UPC

Emili Hormias (PDI EPSEB)
Sandra Bestraten (PDI ETSAB)
Jordi Oriol (estudiant ETSAB)
Sílvia Pérez (estudiant ETSAB)
Víctor Asensi (estudiant EPSEB)
Elba Martínez (estudiant EPSEB)

Dates de realització

De juny a agost de 2014.

Context del projecte

Aquest projecte es desenvolupa a la comuna d’ Oussouye (Senegal), una ciutat que per la seva situació geogràfica, la disposició de serveis i equipaments s’està consolidant com a ciutat mitjana amb totes les funcionalitats que els seus ciutadans poc a poc van requerint. D’aquesta manera la població ha crescut desmesuradament, tal i com ja es comentava en informes anteriors, i es precisava d’un pla urbanístic que regulés i creés zones mancades d’infraestructures viàries i serveis urbans adequats a les seves necessitats. Aquest projecte és la continuació de la millora d’aquell pla urbanístic que pretenia consolidar i avançar l’economia global de la població d’Oussouye en tots els aspectes, donant una independència econòmica i sociocultural als seus habitants i obrint les portes al sector turístic.

Objectius

En el 2010 amb l'arribada dels primers voluntaris d'Universitat Sense fronteres, es va detectar que el primer que es necessitava per a aquesta ciutat en procés de creixement, era la creació d´una oficina municipal d’urbanisme pròpia que resolgués els problemes d’infraestructures i planejament de creixement actuals i futurs de la població d’Oussouye. Alhora, es va considerar molt important que els propis tècnics municipals en portéssin la gestió amb les eines i coneixements adequats.
Aquest estiu del 2014, ens vàrem trobar que el tècnic de l’ajuntament Maguette Diatta i la Guiomar Grande havien detectat un problema de desorientació en les feines que el topògraf local (Messier Coly).
La nostra tasca era corroborar aquest error, intentar adequar el planejament urbanístic que els nostres companys havien començat al 2011 i que havia quedat obsolet degut a les noves construccions que s’havien construït sobre el terreny durant aquests anys. Varem col•laborar amb el topògraf local sobre el terreny deixant replantejades algunes fites estratègicament col•locades per tal que des de l’oficina municipal poguessin continuar treballant.

Al 2010, quan es va iniciar aquesta col·laboració, es va detectar la necessitat de creació d'una oficina municipal d’urbanisme que resolgués els problemes d’infraestructures i planejament. Aquest 2014, s'havia detectat un problema de desorientació en les feines del topògraf local. El primer objectiu era corroborar aquest error, i intentar adequar el planejament urbanístic començat al 2011 i que havia quedat obsolet. 

  Activitats realitzades

  - Adequació del planejament urbanístic a les noves construccions existents.

  - Reconeixement qualitatiu del terreny del barri Buwenten.

  - Posada a punt de dos portàtils cedits pel programa Reutilitza de la UPC. Aquests ordinadors han quedat com a recolzament de l’oficina tècnica d’urbanisme de l’ajuntament.

  - Reorganització de les capes de l'arxiu d'AutoCAD de la Comuna per una millor comprensió de l'enginyer local i es va reajustar l'encaix entre l'aixecament topogràfic del 2011 del Buwenten i el plànol sobre ortofoto d'Oussouye dibuixat el 2010.

  - Identificació de totes les noves construccions des que es va fer l'aixecament topogràfic del 2011 previ al planejament del barri Buwenten. Paral·lelament a aquest treball, es va començar a realitzar un cadastre del barri per a que l'ajuntament disposés d'una informació útil de totes les cases del barri Buwenten, i que poc a poc es podran anar ampliant a la resta de la comuna.

  - Anàlisi de l'evolució del projecte des del 2010 fins al moment.

  - Estat de lloc d'algunes de les bornes del topògraf local  per tal de confirmar l’errada i desorientació que hi havia en el seu treball.

  - Creació de més poligonals necessàries per part dels topògrafs per tal de fer l'aixecament topogràfic de les noves construccions de la part sud del barri del Buwenten, posicionant en coordenades UTM totes les edificacions construïdes fins aleshores, i part dels carrers que uneixen amb l’antic planejament d’Oussouye; així com la carretera que va des de la Rotonda d’Oussouye cap a Cap Skirring, per tal d’encaixar amb més precisió les imatges de les ortofotos amb les que s’havia treballat fins ara.

   

  - A finals de la penúltima setmana des de l’Oficina de Gestió Urbana de la comuna d’Oussouye ens van informar que havien rebut un finançament per proveir aigua a una part del barri del Buwenten. Es va dissenyar sobre el plànol del planejament 2014 una proposta de la xarxa potable d’aigua.

   

  Resultats

  -  La proposta de Rondes dels estudiants de la UPC aprovada al 2011 afectava 10 construccions en aquell moment; actualment, l’afectació era major amb l'aparició de noves construccions n'afectava 27.

  -  Es va corroborar que la proposta del topògraf local, que sobre plànol afectava 35 construccions, no s’estava executant amb precisió, tenint errors inacceptables en la seva execució.

  -  En vista de les modificacions que el projecte havia sofert al llarg del temps, així com la influència de les noves construccions, s'han fet una darrera proposta afectant tant sols 4 construccions a partir de modificacions del planejament aprovat amb la col·laboració de l’ajuntament, el tècnic local i la universitat.

  -  Es van replantejar totes les bornes dels creuaments dels carrers de la traça de la canonada d'aigua projectada.


  Tots aquests són els resultats immediats que va tenir la nostra estada a Oussouye però esperem que totes aquestes feines donin resultats posteriors d’ajuda a l’oficina tècnica, ja que gràcies a la nova proposta i amb les bornes que es van replantejar, la feina de l'Oficina es veurà facilitada per tal de poder realitzar una nova parcel·lació.

   

  Perspectives de continuïtat

  Tal i com ens han fet saber des de l’oficina municipal de la comuna d’Oussouye, és de vital importància la feina dels voluntaris any rere any per desenvolupar el planejament urbanístic fet conjuntament entre els estudiants d'Arquitectura de la ETSAB, Universitat Sense Fronteres i la població local.

  És molt important que els treballs de topografia que s’han començat tinguin una continuació ja que si no, la feina realitzada d’adequació del planejament no tindria els resultats desitjats i s’haurien de tornar a aturar les noves construccions. La continuïtat és necessària no només per fer efectiva la nova proposta de planejament del Barri del Buwenten, sinó per poder ajudar a un creixement posterior ordenat.

   

  Valoració personal

   

  El desenvolupament de la comuna d’Oussouye, com d’altres pobles de Senegal i d’altres països depèn en gran mesura de la col·laboració desinteressada de moltes organitzacions com USF, però també és imprescindible que des d’allà s’autogestionin i no depenguin només de la col·laboració externa.

  Per tant, és una condició necessària la permanència de l’oficina tècnica existent ara per a que continuï gestionant tot el sector urbanístic i que pugui assessorar als diferents voluntaris i col·laboradors a la seva arribada.


  Després de la feina feta i veient quin és el ritme de creixement poblacional, creiem oportú que hi hagi un nou topògraf local amb major compromís, ganes d'aprendre i amb majors capacitats de treball en equip ja que el topògraf amb el que vam treballar no va voler col·laborar amb nosaltres i no es va preocupar en cap moment de fer la seva feina correctament. Cal que es replantegi la nova proposta de planejament del 2014 ja que és la que més s’adequa a les construccions existents i la que més pot ajudar al desenvolupament del barri del Buwenten. Segons la nostra opinió, les feines de topografia restants de replantejament de totes les illes del planejament del barri del Buwenten es podrien dur a terme en uns dos o tres mesos depenent de si es pot disposar o no d'una estació total.

   

  Pel que fa a l'experiència viscuda, valorem la nostra participació en el projecte de forma molt positiva per tot allò que hem après tant a nivell professional com humà. Conèixer un país amb una cultura i tradicions tant diferents convivint en família, treballant mà a mà amb tècnics locals, conversar amb la població, ... Difícilment hi ha una manera millor d'apendre, contriubuïr a millorar món i créixer professionalment.

   

  Aportació del CCD

  4.330 €  Banner nou.jpg