Vés al contingut (premeu Retorn)

Sanejament a l'Argentina (2014-O005)

Sou a: Inici / Cooperació / Projectes 2014 / Sanejament a l'Argentina (2014-O005)

Sanejament a l'Argentina (2014-O005)

Projecte d'un nucli humit a la comunitat d'Iguopeigenda (2014-O005)


Lloc de realització

Comunitat Iguopeigenda, propera a la ciutat San Ramón de la Nueva Orán. Regió de Salta. Argentina.


Soci local

Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria (INTA)

Participants de la UPC

 

Eduard
Puig Montellà (estudiant d’enginyeria de Camins, canals i ports) i Steven Haba Prieto (estudiant del
Màster universitari en Tecnologia per al Desenvolupament Humà i la Cooperació).
Eduard Puig Montellà (estudiant de l'ETSECCPB)
Steven Haba Prieto (estudiant de màster de l'IS).

Membres d'AUCOOP

 

Dates de realització

Juliol i agost de 2014.

Més informació

Document: informe del projecte.o005-1Context del projecte

La població de Iguopeigenda, comunitat indígena situada al nord de San Ramón de la Nueva Orán, es troba en precàries condicions de vida atès que el seu accés a serveis bàsics és mínim i no s'han pogut instal·lar de manera definitiva en els terrenys que són de la seva propietat. Veuen la necessitat d'assentar-se per poder desenvolupar les seves capacitats i una vida digna i demostrar que els terrenys no estan abandonats, ja que tenen conflictes amb empreses multinacionals que intenten apropiar-se de les seves terres per plantar-hi canya de sucre.

Objectius

Completar la construcció d'un nucli humit que inclogui un sanitari i una dutxa amb un sistema de tractament d'aigües residuals tipus fossa sèptica, fet amb materials reutilitzats o reciclats. Amb l'execució del nucli humit es pretenia millorar les condicions i assentar les bases per a una futura ruralització de la comunitat d'Iguopeigenda. És important esmentar que aquest projecte proposa un model de nucli humit que atengui a les necessitats d'una sola família. Aquest mòdul es caracteritza per la seva senzillesa i és fàcilment reproduïble en altres àmbits rurals en els quals es donin circumstàncies similars.

  Activitats realitzades

  - Coneixença amb els integrants de la comunitat i presentació del projecte en assemblea.
  - Reconeixement exhaustiu de la posició dels pous actuals i la seva profunditat per tal de determinar la posició òptima dels nuclis humits sense que aquests contaminessin les aigües freàtiques.
  - Pressupost detallat dels materials i eines necessaris per a l’execució d’un nucli humit tenint en compte el cost dels productes a la ciutat de San Ramon de la Nueva Oran.
  - Decisió assembleària de les famílies beneficiàres dels nuclis humits.
  - Col·laborar amb la finalització d’una fossa sèptica de formigó comunitària i l’ampliació del centre comunitari fet amb bambú que va començar l’any passat una altra estudiant de la UPC, l’Angélica Jiménez.
  - Execució dels tres sistemes de tractaments d’aigües: triar la ubicació del nucli humit, excavació de les rases, anivellament del sol per assolir el pendent desitjat i col·locació de canonades, de la fossa sèptica i llit de graves per a filtrar l’aigua de l’efluent de la fossa.
  - Participació en un programa d’una radio local de la ciutat d’Oran per explicar la nostra experiència i el nostre paper en aquest projecte de cooperació.

   

  Resultats

  Tot i no haver aconseguit completar cap nucli humit en la seva totalitat, els resultats aconseguits són positius perquè hem realitzat tres sistemes de tractament d’aigües residuals enlloc d’un, com estava previst. Les tasques que manquen per finalitzar els nuclis humits ja no requerien els nostres coneixements tècnics, i tant nosaltres com la comunitat vam decidir centrar els esforços en el sistema de tractament d’aigües i en la transmissió dels coneixements necessaris per tal de que la comunitat sigui capaç de construir nuclis humits de manera autònoma i pugui fer-ne un manteniment adequat. També hem aconseguit transmetre una sensibilització ambiental cap als aqüífers (el nivell freàtic és força alt, una latrina convencional o un sistema sense tractament d'aigües fecals pot contaminar l'aqüífer, fet que provocaria greus danys a l'activitat econòmica de la comunitat, basada en l'agricultura) fins el punt que molts membres s’han interessat pel projecte i hi han col·laborat tot i no ser-ne beneficiaris directes per tal de poder executar-lo sense la nostra ajuda més endavant. Això també ha contribuït a crear més cohesió dins la comunitat.

  Perspectives de continuïtat

  Actualment s’està duent a terme l'electrificació de la comunitat i, en els propers mesos, rebran una subvenció per executar més pous d’aigua potable. Es pot dir, per tant, que la qualitat de vida dels membres de la comunitat va millorant i, a més, la situació de conflicte amb l’empresa que els volia desallotjar de la seva terra sembla ser més estable i s’espera que aviat rebin els títols de propietat. Tot i així, encara hi ha molta feina per aconseguir l’accés als serveis bàsics i caldria seguir treballant amb la contrapart (INTA) per determinar si hi ha altres mancances que requereixin coneixements científico-tècnics.

  Valoració personal


  Eduard Puig Montellà: Hem complert els objectius generals atès que hem aconseguit completar el sistema de tractament d’aigües i hem fet entendre als membres de la comunitat la importància de cuidar l’aqüífer ja que la seva qualitat afecta la seva salut i la seva producció agrícola. Amb aquesta experiència he pogut conèixer millor la realitat dels indígenes i enriquir-me del seu coneixement de la natura i de la seva història. He pogut conèixer de ben a prop la realitat de la comunitat i escoltar de primera mà com ha estat la lluita amb la multinacional que els vol treure les terres. Penso que aquesta experiència també ha aconseguit un objectiu que no havíem previst, ja que la nostra presència i el nostre interès els fa veure que hi ha moltes persones que els donen suport per seguir lluitant i treballant per assentar una vida digne a les seves terres.

  Steven Haba Prieto: Mi valoración personal de este proyecto es realmente buena por distintos motivos, principalmente relacionados con objetivos individuales que había fijado, más allá de los objetivos técnicos del propio proyecto. Genera en mí una muy buena impresión y sobre todo, un aprendizaje enorme, el ver y entender como una comunidad de personas con raíces indígenas muestra lazos y conexiones internas tan fuertes y un espíritu de lucha y seguridad sobre su forma de entender al ser humano y a la naturaleza frente al resto de sociedad, organizaciones e instituciones que tratan de imponer un modelo y pensamiento único. Me gustaría reconocer de algún modo el gran espíritu de los miembros de la comunidad y la gran voluntad que muestran en su día a día frente a los problemas planteados por grandes empresas transnacionales que pretenden expulsarles de los terrenos que actualmente habitan y trabajan, pues resulta un enfrentamiento desigual pero en el que sin embargo la comunidad está a día de hoy en ventaja. El hecho de compartir gran cantidad de tiempo con los miembros de la comunidad, experiencias, pensamientos, reflexiones y su vida cotidiana hace que este proyecto y experiencia haya sido para mi una gran lección.

   

  Aportació del CCD

  1.450 €

  o005-2o005-3o005-4  Banner nou.jpg