Vés al contingut (premeu Retorn)

Suport acadèmic informàtic a Burkina Faso (2014-U004)

Sou a: Inici / Cooperació / Projectes 2014 / Suport acadèmic informàtic a Burkina Faso (2014-U004)

Suport acadèmic informàtic a Burkina Faso (2014-U004)

Suport acadèmic a l’ESI 9: Implementació i desenvolupament de Moodle (2014-U004)


Lloc de realització

Bobo- Dioulasso. Burkina-Faso


Soci local

École Superieur d’Informatique (ESI). Université Politechnique de Bobo-Dioulasso

Altres entitats participants

Universitat Oberta de Catalunya


Participants de la UPC

Helena Garcia Gomez (estudiant-FIB) (+)
Manuel García Cervigon (PDI-FIB) 
Jordi Sanchez Jané (estudiant-FIB)
Jose Cabré García (PDI-FIB)
Manel Frigola Bourlon (PDI-FIB)
Jordi Garcia Almiñana (PDI-FIB)
Lucas van Wunnik (PDI-ETSEIB)
Eduard Aiguadé (PDI-FIB)

Dates de realització

Juny de 2014 a juny de 2015u004-1Context del projecte

Burkina Faso és un dels països més pobres del món. L'Índex de Desenvolupament Humà situa al país en la posició 183 dels 186 països (Human Development Report 2013. UNDP). La situació socio-econòmica és desesperançadora. Una de les línies evidents per a la seva millora és l'educació, tant a nivell bàsic com superior.

L’ESI és la única Escola Universitària pública del país que forma enginyers en informàtica. Aquesta formació, però, està greument limitada per la falta de recursos, tant humans (escàs nombre de professorat) com materials (no disposen d’internet). L'ESI té convenis de cooperació amb altres universitats, en concret de França, però insuficients per cobrir les necessitats docents, especialment en certes àrees relacionades amb Informàtica Industrial, Seguretat Informàtica, Xarxes de Computadors, Sistemes Operatius, Estructura/Arquitectura de computadors, Innovació, Empresa i Economia. La UPB té un acord signat amb la UPC per regular aquesta col·laboració, que és fruit de molts anys de treball conjunt.

Objectius

Durant aquest període hem treballat en tres línies de suport:

  • impartir cursos especialitzats
  • posar en funcionament un servidor de moodle
  • millorar les infraestructures de l'ESI

Activitats previstes

Acabar de dissenyar la plataforma Moodle i implantar-la al Campus de Nasso.


Dissenyar un sistema autocorrector d'exercicis de programació adaptat a les limitacions que hi ha a la UPB.

Realitzar 6 missions formatives, amb la col·laboració de 6 professors i 2 projectistes.

Aportar el material informàtic necessari pel correcte desenvolupament de les activitats i, en la mesura del possible, altre material informàtic que permeti millorar les condicions d'estudi i aprenentatge a l’ESI.

Posar en marxa i fomentar l’ús dels entorns d'aprenentatge virtuals, basats en moodle. De fet, totes les nostres accions formatives es recolzen obligatòriament en un entorn moodle, per anar introduint l'ús del mateix entre els estudiants de l’ESI. Hem rebut en el Campus Nord de la UPC a un professor de l’ESSI per a formar-lo en l'ús de l'eina Moodle i per identificar possibles col·laboracions a nivell de recerca.


 

Resultats

Inici del procés consolidació de l'ús de l'entorn de docència virtual moodle: ja disposem de la plataforma moodle instal·lada al campus de Nasso i alguns professors de l’ESI estan començant a utilitzar-la.

Degut a les circumstàncies especials que viu el país les missions formatives dels professors es van haver d'endarrerir (innumerables vagues d'estudiants) i, de fet, estan programades per començament de 2015.

Perspectives de continuïtat

Els progressos són lents donades les dificultats del país -per exemple, el curs acadèmic que hauria d'haver començat el setembre de 2013 no es va iniciar fins a gener de 2014 a causa de les vagues dels estudiants-, però palpables. Poc a poc els participants en el projecte anem aprenent a gestionar millor la cooperació i coordinació amb la contrapart; poc a poc es van consolidant sinergies entre el professorat UPB i UPC. Pensem que les dues estades de professors de l'ESI a la UPC va marcar un punt d'inflexió molt positiu pel projecte, que s'ha d'anar consolidant amb la posada en marxa de l'entorn d'educació virtual.


Es preveu continuar combinant el suport a distància amb algunes accions puntuals a realitzar sobre el terreny.

Valoració personal


Àfrica és Àfrica amb totes les seves circumstàncies i idiosincràsia. El que des d'aquí poden semblar projectes senzills, a l’hora d’executar-los es poden complicar extremadament. El que des de Barcelona sembla de color blanc, a Burkina es transforma en un fenomen ple de matisos i de tonalitats, de vegades sense color i, d’altres, amb explosió dels mateixos.

Els progressos en aquest projecte poden semblar molt lents, però són cada vegada més ferms. Per fi hi ha un conveni signat entre les dues universitats. Per fi tenim una plataforma moodle com a base a partir de la qual podem estructurar noves formes de desenvolupar els cursos. Hem aconseguit que professors de l’ESI hagin vingut a Barcelona per obrir nous contactes i línies de recerca. Hem aconseguit relacions personals d’amistat entre professorat d’ambdúes organitzacions. Hem aconseguit fortes complicitats entre el projecte i professorat de l’ESI.

Poc a poc, de vegades amb pas ferm, de vegades amb molts dubtes, de vegades amb errors, anem aprenent i anem entenent la cooperació com un catalitzador dels processos que la contrapart necessita.

 

Aportació del CCD

3.600 €

u004-2u004-3u004-4Banner nou.jpg