Vés al contingut (premeu Retorn)

Construcció d'una escola al Senegal (2014-O011)

Sou a: Inici / Cooperació / Projectes 2014 / Construcció d'una escola al Senegal (2014-O011)

Construcció d'una escola al Senegal (2014-O011)

Millora i enfortiment Centre d’Educació Secundària CEM de M’Lomp (2014-O011)


Lloc de realització

M'Lomp, departament de Bignona. Senegal


Soci local

CEM de M'Lomp

Altres entitats participants

Amics de Senegal del Bages (ASEB)

Participants de la UPC

Alex Carrer Vives, estudiant ETSAB i membre de Base-A

Dates de realització

De juny a setembre de 2014.o011-1Context del projecte

La contrapart i l'ASEB han identificat com a problema la baixa qualitat de l’educació i aprenentatge dels alumnes dels centres escolars de la zona. Aquesta ve donada per diversos factors:

-Grans dificultats en l’accés per part dels alumnes i del personal docent a material escolar.
-La comunitat escolar no s’implica suficientment en el desenvolupament i manteniment del seu centre escolar, fet que deriva en un deteriorament dels espais i materials.
-Les infraestructures per realitzar les classes són insuficients. Els 465 alumnes que assisteixen regularment a l’escola actualment només disposen de cinc aules, una petita biblioteca/sala de professors i quatre aules/barraques exteriors en mal estat a causa de la seva construcció precària. L’escola disposa només de dues latrines i les condicions de salubritat i higiene són molt deficients.
-Les construccions s’han fet amb materials importats (blocs de formigó i estructura de coberta, portes i finestres metàl·liques) que fan de les aules un lloc amb poca llum i molta calor.

Objectius


-Millorar la participació de la comunitat escolar en l'apropiació del centre.
-Reduir l'índex d'alumnes per aula per mitjà de l'ampliació del nombre d'aules

Activitats realitzades

Per INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT ESCOLAR EN L'APROPIACIÓ DEL CENTRE, les activitats realitzades són:
A1- Treball comunitari participatiu en la construcció d'una aula.
A1.1 Elaboració conjunta del calendari de participació
A1.2 Jornades de participació a l’obra de tota la comunitat, amb formació a càrrec dels voluntaris UPC en matèria de construcció sostenible amb materials locals.

Per REDUIR L'INDEX D'ALUMNES PER AULA les activitats realitzades són:
A2- Construcció de la primera fase d'una aula amb capacitat per a 30 alumnes, amb tècniques i materials locals i sostenibles.
A2.1 Optimització i disseny de l’aula a construir, en base al treball fet prèviament des de l'ETSAB
A2.2 Elaboració de material gràfic (plànols, maquetes)
A2.3 Compra de materials de construcció a productors locals
A2.4 Contractació de ma d'obra local
A2.5 Formació de la comunitat escolar en tecnologies constructives de baix cost per a la possible participació en futures construccions a M'lomp.
A2.6 Construcció de fonaments
A2.7 Formació de la comunitat escolar en tècniques sostenibles de construcció.

 

Resultats

La participació de la comunitat escolar en l’apropiació del centre s’ha vist incrementada a través de la conscienciació i de la colaboració directa de la comunitat escolar en tot el procés.

S’ha realitzat la construcció de la primera fase del projecte, complint amb les etapes previstes:
Presentació del projecte a les principals autoritats de l’Escola (associació de pares, consell escolar...) i a la població de M’lomp, i contacte i diàleg continuat durant l’estada.
Contractació de la mà d’obra i recerca dels materials al llarg de tot el procés constructiu.
Organització dels voluntaris i definició de les tasques a realitzar.
Fase constructiva dividida en diferents etapes: replanteig, excavació, elaboració i col·locació de l’armat, formigonat, elaboració i col·locació dels blocs de formigó, compactació de les terres i solera.

Perspectives de continuïtat

Realitzar la segona fase del projecte (prevista per abril-juny), que consisteix en supervisar l’estat dels resultats de la primera fase, aixecament del mur delimitador de l’aula, muntatge de l’estructura (encavallades), col·locació de la coberta i acabats finals.

 

Valoració personal

L’experiència ha sigut increïble i totalment satisfactòria, ja que d’una banda s’han assolit els objectius previstos en el projecte tot i estar en un ambient i en condicions que ens eren nous. I d’altra banda, com a estudiants ha sigut una oportunitat per posar en pràctica els coneixements teòrics adquirits tots aquests anys a la universitat, a més de poder aprendre i adquirir noves experiències en un país amb unes costums i formes de fer tant diferents a la nostra.

També cal dir que l’acollida per part de les famílies i del conjunt del poble ha sigut molt bona, i que la seva atenció al llarg de la tota la nostra estada ha estat excepcional.

En resum, ha estat una de les millors experiències que hem tingut fins ara i molt recomanable!

Aportació del CCD

1250 

 

o011-2o011-3o011-4o011-5Banner nou.jpg