Vés al contingut (premeu Retorn)

Estudi d'un aqüífer a Tunísia (2014-U009)

Sou a: Inici / Cooperació / Projectes 2014 / Estudi d'un aqüífer a Tunísia (2014-U009)

Estudi d'un aqüífer a Tunísia (2014-U009)

Impactes de la recàrrega amb aigües tractades en l'aqüífer de Cap Bon. Modelització de resultats (2014-U009)


Lloc de realització

Cap Bon, Korba. Tunísia

Soci local

INRGREF


Participants de la UPC

Jordi Sales Callejas. Estudiant ETSECCPB. 

Dates de realització

Juny de 2014.u009-1Context del projecte

Aquest projecte presenta la modelització numèrica del flux d’aigua subterrània a nivell estacionari de l’aqüífer de Korba, Tunísia. Les característiques de l’aqüífer han permès simplificar l’estudi degut a tractar-se d’un aqüífer lliure.

Una bassa de recàrrega és un sistema que es pot considerar com una obra hidràulica dirigida a la gestió sostenible de l’aigua subterrània, i que és cada vegada més important degut a l’increment de períodes de sequera o d’escassetat d’aigua que afecta a nivell mundial. Aquest mètode consisteix en una bassa permeable que permet la infiltració directe d’aigua tractada prèviament per una planta de tractament per tal d’augmentar els recursos hídrics d’un aqüífer.

Objectius

Avaluar la recàrrega induïda per aigües tractades mitjançant basses a l'aqüífer. La recàrrega estudiada en aquesta tesina s'emmarca en la gestió integrada dels recursos hídrics de la zona, en el qual l'objectiu principal és bàsicament donar-li un ús a l'excedent d'aigua existent i, al seu torn, aprofitar les característiques del mitjà i re-equilibrar els nivells piezomètrics anteriors a la sobreexplotació de l'aqüífer. Alternativament, ajuda a frenar el procés d'intrusió marina a la zona, que constitueix una amenaça al desenvolupament de la zona i el seu empobriment.

  Activitats realitzades

  L’estudi va començar pel seu respectiu tractament de dades, càlcul de la recàrrega directa i la seva posterior modelització per poder simular el comportament d’aquest aqüífer davant de la presencia de basses de recàrrega amb aigües tractades.

   

  Resultats

  Malgrat tots el problemes a l’hora d’adquirir les dades, en part relacionats amb els últims esdeveniments socials, el model numèric va permetre quantificar els components del balanç d’aigua subterrània i, a més a més, estimar la distribució de la conductivitat hidràulica. També va permetre estimar l’impacte de la descàrrega dels pous d’extracció en el nivell de les aigües subterrànies.

  Valoració personal

  Com a experiència professional ha sigut molt gratificant ja que aquesta oportunitat d'haver pogut estar en el camp in-situ i haver pogut reunir-me amb la contrapart m'ha permès obrir-me en aquest món i poder finalment participar en un projecte real, amb les seves coses bones i dolentes.

  A nivell personal es podria dir que he pogut fer lo que desitjava. Una vegada s'ha dedicat moltes hores de treball lo mínim que un espera es que el treball realitzat no hagi sigut en va. Per això, a l'haver tingut l'experiència de reunir-me amb la contrapart, de debatre els resultats i veure que finalment lo que s'ha obtingut ha servit d'alguna cosa m'ha fet sentir productiu. En definitiva, ha sigut un plaer haver participat en aquesta aventura científica i tot gràcies a Lucila Candela i CCD-UPC.

   

   

  Aportació del CCD

  365 €

  u009-2u009-3u009-4  Banner nou.jpg