Comparteix:

1.1 - FUNDACIÓ SERVEI SOLIDARI - Clínica d'ordinadors

Fundació Servei Solidari

La Fundació Servei Solidari per la Inclusió social és una organització sense afany de lucre que lluita contra les desigualtats socials capacitant les persones per tal que resolguin els seus reptes i superin els seus obstacles de manera autònoma. Va ser creada l’any 2006, a Barcelona. Un equip de professionals i voluntaris treballen conjuntament amb nois i noies en risc d’exclusió, joves ex tutelats i persones adultes, sovint immigrades al nostre país.

LES NOSTRES INTENCIONS:

 • Contribuir a generar un canvi cap a una societat més justa
 • Fomentar l’autonomia i ciutadania plena de joves i adults en risc d’exclusió social
 • Atendre persones i grups en risc, de forma integral

LA NOSTRA PROPOSTA:

 • Oferir programes que siguin referència per la seva qualitat i impacte
 • Comptar amb la participació de professionals i voluntariat compromès
 • Formar en competències bàsiques
 • Incentivar projectes d’innovació social
 • Donar suport a l’emprenedoria
 • Treballar en xarxa

 EL NOSTRE ESTIL:

 • Igualtat d’oportunitats
 • Participació
 • Voluntat transformadora
 • Eficiència
 • Transparència
 • Equitat

Descripció del voluntariat:

La iniciativa de la Clínica d’Ordinadors és poder oferir un espai -un dia a la setmana o cada quinze dies- als nostres usuaris on puguin trobar-se amb persones qualificades en informàtica per tal de solucionar les necessitats i dificultats que tinguin pel que fa a la utilització dels seus equips informàtics.

En treballar amb col·lectius en risc d’exclusió social, sovint ens trobem amb persones que no poden fer front a una reparació del seus equips o bé que tenen equips vells o en mal estat i que necessiten una actualització o neteja de programes o simplement la instal·lació de programari gratuït.

La idea és poder oferir un espai de primer contacte i detecció del què cal fer i, si és possible, solucionar-ho al moment o sinó buscar solucions que siguin viables tant per al tècnic com per a l’usuari. En els darrers anys aquest programa ha comptat amb la col·laboració de voluntaris/es de la UPC

Període en què es realitzarà l’activitat (dates previstes d’inici i fi): l'organització trimestral de les activitats formatives de l'entitat fa que hi hagi 3 possibles períodes de col·laboració:

-          1r trimestre: octubre fins a vacances de Nadal.

-          2n trimestre: gener fins a vacances de Setmana santa.

-          3r trimestre: mitjans d’abril fins abans de Sant Joan.

Horari: Dijous de 17:30 a 19 h.

Lloc on es realitzarà l’activitat: Seu de la Fundació Servei Solidari  (carrer Sant Antoni Abat, 61, al Raval)

Programa/projecte en què s’integra l’activitat: Projecte TIC – Punt Òmnia

Places: 1-2

Què aportarà la participació al/a la voluntari/a ?

Entrar en contacte amb una realitat diferent, i conèixer persones que sense la seva participació al voluntariat potser no tindria l’oportunitat de conèixer-les.

Aprendre a atendre persones en el camp de la informàtica: saber-les escoltar, detectar el problema que tenen i donar-los la millor resposta possible adequant-se al seu nivell cognitiu i capacitat econòmica.

Analitzar els problemes tècnics que sorgeixin i, aplicant els coneixements adquirits, donar-los una solució.