Comparteix:

2.1. - ASPERGER FUNDACIÓ FRIENDS - Formació (JA ASSIGNADA)

Fundació Friends

EducaFriends és un projecte que consisteix a oferir suport i seguiment a tots/es aquells/es joves amb Trastorn de l'Espectre Autista d'alt rendiment (Síndrome de Asperger) i/o amb dificultats en la comunicació social, relació i empatia, amb independència de la seva procedència, que vulguin obtenir els següents títols oficials en educació a distància: Graduat en Educació Secundària (GES), Batxillerat, Cicles formatius de Grau Mig i Superior, Preparació de Proves d'Accés a la Universitat i Grau Universitari.

Els/les professionals especialitzats/des de la Fundació Friends fan durant tot el curs un seguiment continu de cada alumne/a inscrit/a i desenvolupen plans individualitzats de formació i les adaptacions adequades per a atendre a les necessitats de formació a distància d'aquests/es joves. A més, de forma transversal, es treballen les habilitats socials i emocionals dels/de les alumnes, la pertinença al grup-classe i les relacions entre iguals.

Descripció del voluntariat

Donar suport en les tasques i en la resolució de dubtes de les diferents matèries del cicle formatiu de Sistemes Microinformàtics i Xarxes. Els alumnes d’EducaFriends estan matriculats als cicles de manera online a l'Institut Obert de Catalunya (IOC) i estan organitzats en aules d’uns 10 alumnes cadascuna, tutoritzats i supervisats por un psicòleg a l’aula.


Què aportarà la participació a les persones voluntàries

La participació al nostre servei els donarà eines i experiència a l’hora de transmetre els seus coneixements a altres alumnes, experiència que els pot ajudar en un futur tant en la recerca de feina com millorant el seu aprenentatge sobre el treball en equip.

Places: 1

Dates: El voluntariat es podria dur a terme al llarg del curs, entre octubre i maig.

Ubicació: C/ Rosselló 330

Horari: Matins, a concretar entre les 9:30 i les 13:30 h

Hores totals de dedicació mínimes: entre 2 i 5 hores a la setmana, a determinar amb la persona voluntària.

Perfil de les persones voluntàries i condicions

- Matriculades en estudis d'informàtica o amb títol de grau mitjà en Sistemes Microinformàtic en Xarxes.

- Es valora experiència donant classes de suport o com a monitors/es de lleure.

- Ganes i motivació per treballar amb el col·lectiu de persones amb Trastorn de l’Espectre Autista.

- Alt grau de compromís.