Comparteix:

7.1 - CECAS - Redisseny comunicació 2.0 (JA ASSIGNADA)

CECAS

El Centre Català de Solidaritat (CECAS) és una Fundació Privada sense ànim de lucre que es dedica a l'atenció de persones amb drogodependència, especialment aquelles que es troben en situació d'exclusió social, amb tractaments biopsicosocials i reeducatius, considerant les patologies derivades.

L'abordatge és multidisciplinar i centrat en les capacitats de les persones per tal de millorar la seva qualitat de vida, autonomia i benestar, tenint en compte la seva realitat, potencialitats i capacitats. S'atén tant a la persona com el seu entorn familiar.

Descripció del voluntariat:

Fa uns anys que des del CECAS es fa un esforç per tal de poder tenir un perfil 2.0 que millori l'àrea de comunicació de la Fundació i la difusió de les activitats, entenent-la com a eina per poder lluitar contra l'estigma de la drogodependència.

Les principals eines estan implementades (web, twitter i Facebook), però caldria millorar-ne el disseny, la implementació i la coordinació entre elles per tal de poder-ne fer un ús més eficient i eficaç i aconseguir un major impacte. D'altra banda proposem que la pròpia persona voluntària pugui formar a una persona de l'equip, la qual podria donar continuïtat a les noves accions implementades/millorades.

Què aportarà la participació a les persones voluntàries:

Poder conèixer la Fundació i el treball que s'hi realitza. El projecte pel qual es sol·licita el suport de la persona voluntària és molt estratègic en el sentit que demana poder comprendre bé el sector d'activitat (atenció a persones amb drogodependències). Acostar-se a aquest sector és poder-lo comprendre: darrera una addicció hi ha una persona ferida, que lluita. Entendre la realitat és també lluitar contra l'estigma.

Entrar en contacte amb CECAS és també una manera de poder conèixer la tasca que es fa des del Tercer Sector Social, ja sigui per seguir col·laborant a nivell de voluntariat o per trobar oportunitats laborals, atès que calen persones tècniques en llocs de gestió, gerència, coordinació, qualitat, TIC, etc.

Places: 1

Dates: Durant el 1r. o 2n. quadrimestre

Ubicació: C/ Banys Nous, 16, 2n 1ª, a Barcelona

Horari: matí i/o tarda, a convenir.

Hores totals de dedicació mínimes: 60 h.

Perfil de les persones voluntàries i condicions:

Tenir els coneixements necessaris per tal de dur a terme el projecte.

Disponibilitat per tal de poder fer el voluntariat almenys durant un trimestre, que entenem que és el mínim temps necessari per poder introduir i consolidar millores, així com poder formar a la persona que pugui donar continuïtat al projecte.

Els nostres valors són: afecte, solidaritat, compromís, motivació, entusiasme, esperança, paciència i tolerància. Col·laboracions com aquesta ens fan sentir acompanyats i recolzats en la tasca diària d'atenció.