Comparteix:

17.1. - UTE-ABD-FABD-ECOSERVEIS - Formació TIC

UTE-ABD-FABD-ECOSERVEIS:

Les entitats UTE-ABD (Associació Benestar i Desenvolupament)-ECOSERVEIS, coordinen el servei de PAEs (Punts d’Assessorament Energètic) de la ciutat de Barcelona, amb l’objectiu d’acompanyar i protegir a les persones més vulnerables en la defensa dels seus drets de subministraments bàsics, així com fer-les coneixedores de les seves possibilitats i dotar-les d’eines per afrontar, el més autònoma possible, la garantia d’accés a l’aigua, el gas i la llum.

La lluita contra la pobresa i la vulnerabilitat energètica han estat l’eix prioritari d’aquest servei de la mà de l’Ajuntament de Barcelona.

L’equip de Coordinació de Servei és responsable de vetllar pel bon funcionament del projecte, fer més eficient el servei, resoldre les possibles incidències, recollir les dades i resultats que genera el projecte per valorar-ne l’impacte, visibilitzar el servei, i acollir i respondre davant les incidències que sorgeixen, a més d’oferir iniciatives de millora.

Descripció del voluntariat:

L’equip de Coordinació de Servei dels PAEs (Punts d’Assessorament Energètic) de l’Ajuntament de Barcelona imparteix una formació d’agents energètics durant dos mesos a un grup de 20 persones que formen part d’un Pla d’Ocupació. Després de rebre la formació, aquests professionals treballen durant 6 mesos com a agents energètics en els PAEs. La formació que reben per preparar-se pels mesos que estiguin treballant al servei engloba temari sobre energia i temari social, i també una part de formació en l’àmbit TIC.

Les tasques que es desenvoluparan dins del voluntariat seran:

 • Col·laborar en l’elaboració dels continguts necessaris per la part de la formació en àmbit TIC juntament amb l’equip de coordinació. Els continguts de l’àmbit TIC inclouen:
  • Document de text Word i tractament de la informació escrita.
  • Full de càlcul Excel i tractament de la informació numèrica.
  • Presentació de resultats i dades amb Power Point.
  • Eines google: gmail, drive, calendar, maps i forms.
 • Impartir la part de formació en l’àmbit TIC a les 20 persones que participen en el Pla d’Ocupació durant els dos mesos que dura la formació.
 • Resolució de dubtes sobre eines TIC pels participants en el Pla d’Ocupació.

Què aportarà la participació a les persones voluntàries:

Adquirir experiència en l’àmbit de les formacions per a la reinserció de persones vulnerables a l’àmbit laboral.

Places: 1

Dates: de l'1 d'octubre al 20 de desembre de 2019

Ubicació: Carrer Independència 384, Baixos, a Barcelona.

Horari: a convenir

Hores totals de dedicació mínimes: 40 h

Perfil de les persones voluntàries i condicions:

Persona de caràcter obert amb iniciativa.

Capacitat d’expressió de temes complexos en un llenguatge divulgatiu.