Comparteix:

20.1. - COORDINADORA D'ENTITATS DEL POBLE SEC - Formació en informàtica bàsica

Coordinadors d'Entitats del Poble Sec:

La Coordinadora d’Entitats del Poble Sec és una entitat del Tercer sector que s’encarrega de dur a terme diferents projectes socials conjuntament amb unes 120 entitats del barri que hi estan afiliades. Duen a terme plans d’acollida per al col·lectiu de nouvinguts i fan cursos de formació, d’inserció laboral, acompanyament als usuaris (recerca d’habitatge o de feina), assessorament jurídic, etc.

A més gestiona projectes d’inserció laboral en col·laboració amb l’Ajuntament del Districte de Sants-Montjuïc i amb Barcelona Activa.

Descripció del voluntariat:

La coordinadora du a terme formacions en informàtica bàsica a joves nouvinguts per tal que assoleixin les competències bàsiques que els facilitin l’accés a una feina. La col·laboració que es demana a les persones voluntàries consisteix a dur a terme una d’aquestes formacions a un grup d’usuaris/es de l’entitat.

Les tasques específiques són: adaptar el temari establert al nivell del grup, planificar les sessions i donar classes d’informàtica bàsica a joves en temes com Word, Excel, PWP, Publisher o Canvas i sobre eines online com ara l’ús de correu electrònic.

Què aportarà la participació a les persones voluntàries:

Les persones voluntàries col·laboraran en la formació de col·lectius de persones en risc d’exclusió social i podran viure de primera mà el procés que segueixen per inserir-se laboralment a la societat.

Dates:

1r, 2n i/o 3r trimestres. Cada grup de voluntaris/es pot cobrir un sol trimestre o, si ho vol, tots tres.

Ubicació:

Casal Concòrdia, C/ Concòrdia 33, a Barcelona.

Horari:

Activitat a realitzar amb el grup de joves, els divendres de 10 a 12 hores.

Places:

1 o 2 places per al grup de joves, al trimestre.

Hores de dedicació mínimes:

60 h.

Perfil de les persones voluntàries i condicions:

Les persones voluntàries haurien de tenir una visió comunitària de la societat, ser responsables i tolerants, saber escoltar molt i adaptar-se a les necessitats del grup.