Comparteix:

10.1. - FUNDACIÓ ACOLLIDA I ESPERANÇA - Pàgines web (JA ASSIGNADA)

Fundació Acollida i Esperança:

La Fundació Acollida i Esperança és una entitat sense ànim de lucre dedicada a crear espais d’acollida i atendre persones que pateixen exclusió social, especialment persones afectades pel VIH/sida sense recursos econòmics, personals ni suport familiar. Aquestes persones provenen de situacions marginals i conformen un grup molt divers que té, com a tret comú, la seva situació de pobresa i aïllament social.

Descripció del voluntariat:

Necessiten estudiants de la UPC per:

-  Donar suport en la renovació i actualització de les pàgines web de l’entitat (eina: wordpress).

-  Modificar o eliminar alguns formularis i fer-ne de nous.

-  Modificar o eliminar mapes de localització.

Què aportarà la participació a les persones voluntàries:

Des de la seva creació, la Fundació Acollida i Esperança ha comptat amb la col·laboració de persones que, de forma totalment altruista i voluntària, han aportat el seu temps, els seus coneixement i el seu compromís. L’acció voluntària te un caràcter socialment transformador i, per tant, considerem important que el voluntariat universitari formi part d’aquest procés, contribuint a generar un benefici interpersonal que resumim en tres vessants:

Personal: aporta a les persones que atenem una relació nova i diferent, donant de forma explícita el seu temps i esforç, i de forma implícita valors com l’altruisme, el compromís, l’amistat i la confiança en l’ésser humà. Rep d’aquesta relació noves experiències que contribueixen al seu creixement personal.

Competencial: aporta a la Fundació “aire fresc”, noves idees, experiències vitals diferents i coneixements d’altres disciplines. Rep coneixements d’altres realitats, de treball en equip interdisciplinari i formar part d’una comunitat que promou la transformació social.

Social: aporta a la societat, alhora que rep, informació i sensibilització (efecte multiplicador).

Places: 1

Dates: durant el 1r Quadrimestre

Ubicació: Can Banús (C/ Muntaner, s/n, a BADALONA)

Horari: a convenir

Hores totals de dedicació mínimes: 30 h

Perfil de les persones voluntàries i condicions:

Capacitat de relació i de treball en equip, actitud oberta. Aptituds per la tasca encomanada.