Comparteix:

4.1. - OBRA SOCIAL SANT JOAN DE DÉU - App MAGIC LINE (JA ASSIGNADA)

Obra Social Sant Joan de Déu

Sant Joan de Déu és una entitat sense afany de lucre que es dedica a l’atenció i l’acompanyament de persones que es troben en situació de vulnerabilitat. Amb més de 500 anys d’història, té presència a 52 països del món. A Catalunya compta amb centres com ara l’Hospital Materno-infantil, el Parc Sanitari a Sant Boi de Llobregat o el Centre Sociosanitari d’Esplugues de Llobregat.

L’Obra Social és l’entitat dedicada a la sensibilització social i a la captació de recursos per finançar els projectes solidaris de la institució i permetre així l’acció en tots els àmbits que cobreix.

Descripció del voluntariat:

L’Obra Social organitza des del 2014 la Magic Line (http://www.magiclinesjd.org), una caminada solidària que te lloc a Barcelona i, des del 2017, també a Mallorca. És una gran mobilització ciutadana de caràcter solidari, per equips i no competitiva, que l’any passat va sumar a Barcelona més de 13.000 persones organitzades per equips que, a més de participar en la caminada, abans assoleixen un repte solidari de recaptació de recursos. El dia de la caminada és una gran festa ciutadana que permet fer diversos recorreguts i que s'acompanya d'un ampli ventall d'activitats culturals.

Des de fa dos anys, la caminada compta amb una aplicació Android de suport que ha estat desenvolupada per dos equips de persones voluntàries del Programa de Voluntariat TIC de la UPC en les anteriors edicions: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.obrasocialsjd.magicline&hl=en

En base a l’èxit de les col·laboracions anteriors es vol seguir ampliant i millorant aquesta eina, amb els objectius següents:

  • Actualitzar l’App i afegir noves funcionalitats per promoure i donar més visibilitat a les accions solidàries dels equips.
  • Integrar els diferents territoris en la mateixa App i que els usuaris puguin escollir a quina Magic Line participen.
  • Estudiar com donar més visibilitat a la mobilització ciutadana prèvia.

Què aportarà la participació al voluntari:

Col·laborar en la millora d’una aplicació d’Android d’ús real i que te una gran visibilitat, fent-ho amb autonomia per desenvolupar-la sempre que es compleixin els requeriments esperats.

Formar part de l’organització d’un dels esdeveniments solidaris més importats de la ciutat de Barcelona i liderar una de les propostes de comunicació i participació més innovadores d’aquesta iniciativa.

Dates: 1r quadrimestre o vacances de Nadal.

Ubicació: a convenir amb l’entitat, amb reunions periòdiques als espais de l’Obra Social (c/ Puiggarí 5, de Barcelona).

Horari: a acordar amb les persones voluntàries.

Places: 1 o 2 persones voluntàries.

Hores de dedicació mínimes: un mínim de 60 hores (2 ECTS) si es domina Android, i de 90 hores (3 ECTS) si no.

Perfil de les persones voluntàries i condicions:

Les persones voluntàries han de tenir una bona capacitat d'organització, amb coneixements de programació i compromeses amb la tasca a realitzar.