Comparteix:

15.3. - FUNDACIÓ HEMAV - Projecte Hemav-KIDS - Drons

Fundació HEMAV:

Es una entitat privada sense ànim de lucre que desenvolupa projectes d’innovació mitjançant la tecnologia dron en un àmbit social, humanitari i ambiental amb l’objectiu de demostrar i promoure el compromís d’aquesta tecnologia amb l’ésser humà i la societat.

Descripció del voluntariat:

El projecte Hemav-KIDS consisteix en divulgar els bons usos de la tecnologia dron portant-la a les escoles de Catalunya a partir de l’educació STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics), intentant fomentar en particular la tecnologia entre les noies des de petites.

El voluntariat consisteix en la creació d’una activitat educativa específica per a nois i noies de 15 anys, que estarà formada per una maleta amb tot el material necessari per al muntatge d’una plataforma dron. Els nois i noies hauran de muntar el dron seguint les instruccions de l’activitat, la qual finalitzarà amb el vol de la plataforma.

Per conèixer més sobre el projecte Hemav-KIDS, visita la pàgina web www.hemavfoundation.com


Què aportarà la participació a les persones voluntàries:

Experiència en el desenvolupament de projectes de tecnologia en grup.

Coneixements sobre la tecnologia dron (electrònica, programació o telecomunicacions, en funció del camp en el que es focalitzi l’estudiant)

Experiència en docència i presentació de continguts.


Places: 1

Dates: Curs escolar de setembre 2019 a juliol 2020

Ubicació: Parc Mediterrani de la Tecnologia, al Campus de la UPC a Castelldefels (C/ Esteve Terrades 7, edifici C4 – annex).

Horari: flexible en funció de la disponibilitat de l’estudiant.

Hores totals de dedicació mínimes: 90 hores

Perfil de les persones voluntàries i condicions:

Treball en equip.

Anglès nivell mig – alt.

Interès per la tecnologia dron.

Iniciativa en la resolució de problemes.

Es valoren positivament:

Coneixements de programació, (Python).

Experiència en treballs amb Raspberry, Arduino o altres similars.

Experiència en treballs de taller i bricolatge.

Coneixements controladora Pixhawk, Mavlink, Mission Planner.