Comparteix:

3.1. - ASSOCIACIÓ EDUCANT EN COLORS - Disseny i implementació BBDD

Associació Educant en Colors

Educant en Colors som un grup de PERSONES d’edats, moments i espais diferents que volem aconseguir un canvi en el model educatiu predominant per esdevenir un model que acompanyi a l’infant o al jove des d’una educació viva i respectuosa, i que li permeti el desenvolupament dels seus processos espontanis.

Som EDUCADORS/ES que ens sentim cridats/des a defensar l’educació com l’acompanyament d’aquests infants i joves en la integritat del seu camí vital. Fonamentant aquesta educació en la capacitat innata de la persona per guiar els propis aprenentatges a partir dels seus desitjos i interessos, i de les seves necessitats. Estem profundament convençuts que, gràcies a aquest acompanyament, l’infant pot SER en essència i créixer en coherència.

Descripció del voluntariat:

Totes les persones implicades en el projecte som voluntàries, excepte les educadores que estan dia a dia amb els infants; i, per tant, la major part de les tasques de gestió es fan fora de l'horari laboral. Tot allò relacionat amb les TIC s'ha de tirar endavant, però necessitem un cop de mà.

La tasca a desenvolupar per les persones voluntàries seria dissenyar i implementar una BBDD en funció de les necessitats identificades en una fase prèvia. Pensem basar la nostra base de dades en un sistema MySQL i una UI online (per exemple, basada en Xataface) per gestionar la informació de l'entitat i de l'espai educatiu. 

Què aportarà la participació a les persones voluntàries:

La persona voluntària podrà posar en pràctica els seus coneixements en el disseny i implementació de bases de dades. Ens agradaria que se senti partícip i que s'impliqui en el nostre projecte més enllà del suport en l'àmbit de les TIC, si té la disponibilitat i la vocació per fer-ho.

Places: 1

Dates: Durant el 1r quadrimestre

Ubicació: col·laboració majoritàriament a distància i, de manera esporàdica, a la seu de l'associació (C/ Major 66, baixos, a Sant Esteve de Palautordera).

Horari: A convenir amb les persones voluntàries. Malgrat que la seu social estigui a Sant Esteve de Palautordera, la major part de la feina es pot fer remotament i en horari flexible.

Hores totals de dedicació mínimes: 60 hores

 

Perfil de les persones voluntàries i condicions:

La persona voluntària ha de ser suficientment autònoma com per anar desenvolupant les tasques acordades, tot i que sempre estarà acompanyada per la persona responsable de les TIC a l’associació, que treballarà paral·lelament amb el/la voluntari/a.

A nivell formatiu es demanen coneixements bàsics de Wordpress, HTML5 i CSS (en el cas de treballar en la web) i/o de SQL i PHP (en el cas de desenvolupar la BBDD).

La col·laboració implicarà firmar un compromís de confidencialitat de dades amb la Fundació i, si escau, s’haurà d’aportar el certificat de delictes de naturalesa sexual (es pot fer per via electrònica i és gratuït) ja que el col·lectiu amb el qual es treballa són menors d’edat.