Comparteix:

16.1. - YOUNG IT GIRLS - Suport informàtic i en activitats

Young IT Girls:

Som una associació sense ànim de lucre que té com a objectiu que les noies coneguin les seves oportunitats en l'àmbit TIC, així com enfortir la seva confiança i encoratjant-les a emprendre camins tecnològics. Així mateix, volem incentivar el canvi de mentalitat per impulsar la igualtat de potencial i d'oportunitats de futur dels joves. En altres paraules, l'associació està plenament compromesa amb la igualtat de gènere.

Organitzem activitats per a nois i noies d'educació primària, secundària i batxillerat, basades en la filosofia learning by doing i focalitzades en donar a conèixer l'aplicació real de la tecnologia i la innovació.

Descripció del voluntariat:

Voluntariat 1 (suport a activitats): donar suport en l'organització i dinamització d'activitats impartides a diferents centres, en horari escolar (matins, aproximadament un dia a la setmana). Les tasques seran:

- Preparar i organitzar activitats de difusió de la tecnologia als centres, juntament amb altres sòcies.

- Dinamitzar conjuntament les activitats als centres.

Les activitats s'imparteixen a alumnes d'Educació Primària, ESO i Batxillerat. Les activitats que oferim consisteixen, per exemple, en compartir la nostra experiència personal durant els estudis i la carrera professional, fer tallers d'impressió 3D, tallers utilitzant microbits, escape rooms tecnològics; tallers de design thinking i solucions tecnològiques.

Voluntariat 2 (suport a plataformes digitals): donar suport en el manteniment, la millora i actualització de la nostra pàgina web i altres plataformes digitals.

- Afegir nou contingut tecnològic d'actualitat

- Afegir informació sobre graus, cursos, empreses, etc. relacionats amb les TIC

- Millorar la visualització de dades de l'associació (per exemple dades d'impacte)

- Automatitzar processos recurrents a l'associació, com ara la petició d'activitats.

L'activitat serà no presencial. Es valorarà els coneixements de l'estudiant en WordPress o la seva motivació per aprendre'n durant el voluntariat.

Què aportarà la participació a les persones voluntàries:

En primer lloc, obtindran informació sobre enginyeres i científiques relevants i els seus descobriments, encara massa desconeguts per la societat.

A més, pel fet d'haver d'explicar conceptes tècnics a alumnes en edat escolar (per exemple,  sobre microbits, PCBs o impressores 3D) hauran d'aprendre'ls i entendre'ls per tal de poder utilitzar-los en les activitats. 

Finalment adquiriran coneixement sobre innovacions tecnològiques i les entitats involucrades en la seva recerca, investigació i difusió, ja que mitjançant les nostres xarxes i activitats intentem apropar aquests avenços en l'àmbit TIC a la societat i sobretot a aquells més joves.

Places: 2 voluntaris/es per al suport a activitats, i 1 voluntar/a de suport a plataformes digitals.

Dates: Quadrimestral (de setembre a finals de gener)

Ubicació:

Suport a activitats 🡪 a diferents centres escolars de Catalunya (sempre facilitarem el transport).

Suport de plataformes digitals 🡪 no presencial.

Horari:

Suport a activitats 🡪 matins en horari escolar (9-15) Són tasques puntuals, és a dir, serà un dia a la setmana aproximadament.

Suport de plataformes digitals 🡪 adaptable, a convenir

Hores totals de dedicació mínimes: 60 h.

Perfil de les persones voluntàries i condicions:

Suport a activitats 🡪 Estudiant/s dinàmics/ques, amb ganes de participar en activitats i amb bon tracte amb nens i adolescents.

Suport a plataformes digitals 🡪 Estudiant amb coneixements o amb ganes d’aprendre WordPress.